Nyheter

Satsar på ett coronaanpassat studentutspring

Nyheter På grund av rådande restriktioner blir det inget traditionellt utspring för Figys elever i år.

På grund av rådande restriktioner blir det inget traditionellt utspring för Figys elever i år. Arkivfoto

Den 11 juni är det dags för årets studenter att springa ut från Finnvedens gymnasium. Ett utspring som inte heller i år kan hållas på ett traditionellt sätt. En fortsatt hög smittspridning gör att trängsel och folksamlingar måste undvikas, men med erfarenheter från förra årets student känner skolledningen sig trygga i planeringsarbetet, som följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, skriver skolledningen på skolans hemsida.

Samtliga studenter kommer att springa ut under samma dag, men vid olika tidpunkter och från åtta olika platser. De första utspringen kommer att ske klockan 10:00 och de sista klockan 14.30. Exakt tidpunkt och plats för respektive klass kommer skolledningen att informera om senare. För att kunna undvika trängsel har skolan begränsat antal anhöriga per student till maximalt fyra personer. Skolan kommer även att erbjuda möjligheten att följa utspringen digitalt.

Flera av de olika platserna där utspringen sker kommer att användas flera gånger under dagen. Skolledningen ser det därför som ytterst viktigt att passa tider, att inte vara på plats för tidigt och att lämna platsen när man tagit emot studenten. Det kommer att finnas markeringar på marken för varje sällskap för att trängsel inte ska uppstå och sällskapen kommer även att bli hänvisade till olika parkeringar för sina bilar så att trängsel undviks.

”Planeringen av dagen har skett i dialog mellan studentutskott, skolledning och polis. En dialog där fokus har varit att göra dagen så speciell som möjlig för våra studenter men samtidigt göra det vi kan för att inte öka smittspridningen och belasta sjukvården ytterligare”, skriver skolledningen. 

Ovanstående planering gäller efter de förutsättningar som gäller i dag. Skolledningen öppnar för att förändringar kan komma att ske, beroende på smittspridningen i samhället.

Taggar