Nyheter

Ingen vidare utredning om skolskjutsarna

Nyheter Det blir ingen vidare inventering av trafiksäkerheten vid på - och avstigningszoner för kommunens skolbussar.

Det yrkas avslag på ett medborgarförslag där säkerheten för skolbarn vid av- och påstigning av skolbussarna ska inventeras. Arkivfoto

ett förslag till kommunstyrelsen föreslår Samhällsbyggnadsförvaltningen kommunstyrelsen att avslå förslaget.
Bakgrunden är ett medborgarförslag där det föreslås att en översyn ska göras när det gäller trafiksäkerheten.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan fått i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att undersöka om det är nödvändigt med en översyn.

Förvaltningen har sedan gjort en inventering, bland annat vid skolan i Rydaholm, utan att hitta några brister i säkerheten för skolbarnen.
I ett utlåtande konstaterar nämnden att skolbussarna stannar på rätt sida av vägen, så att skolbarnen slipper korsa vägen.

– Vi i uppmanar föräldrar att i den mån det går parkera på rätt sida av  v ägen alternativt parkera bilen och följa barnet  över vägen  till skolan, heter det bland annat i nämndens utlåtande.
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att föreslå KF besluta att  avslå förslaget och  att anse medborgarförslaget utrett då man inte ser några stora brister i  säkerheten vid  de kontrollerade skolorna.

Taggar