Nyheter

Ingen ska dö på sin arbetsplats

Nyheter I en debattartikel argumenterar ordförandegruppen för Socialdemokraterna i GGVV-regionen att skyddsombudens roll på arbetsplatsen ska stärkas.

Förra året dog 49 människor i Sverige på sin arbetsplats. Detta är helt oacceptabelt. Den 25 oktober är det skyddsombudens dag och det är värt att uppmärksamma. Våra skyddsombud har  en mycket viktig roll i att förebygga olyckor, tillbud och även mandat att direkt stoppa farliga arbeten.

Som skyddsombud ska du inte bara se till att arbetare har bra och tillräckliga skydd, utan du ska även kunna stå emot arbetsgivarnas huvudsakliga krav på att producera och på att leverera med vinst. Och för att kunna producera måste jobb fortgå trots farliga moment, dålig arbetsmiljö  eller bristfällig säkerhet.  När du som skyddsombud driver arbetskamraters rätt till säker och bra arbetsmiljö är det en förutsättning att även ha en trygghet och säkerhet med en facklig organisation i ryggen.

Socialdemokraterna drev under föregående regeringstid frågan om att öka de regionala skyddsombudens rätt till tillträde på  företag, men detta röstades ned. Vilket i sig är helt motstridigt , då de partier som var emot detta, säger sig vilja arbeta för bättre arbetsvillkor, mot utnyttjandet av arbetskraft och  mot de företag som inte betalar skatt och avgifter eller anställer utan giltigt arbetstillstånd. Att denna arbetslivskriminalitet på något sätt skulle kunna bli mindre genom att begränsa eller ändra skyddsombudens möjlighet att både delta och ingripa på arbetsplatser är absurd. För att kunna få kraft och makt att gå in som skyddsombud, ska den rollen stärkas, inte försvagas.

Alternativ som dragits fram ur gömmorna, härstammar från 1930-talet. Redan då fungerade det inte, och skrotades. Det vill säga att skyddsombud ska vara inröstade av sina arbetskamrater, och utan fackligt stöd. Nuvarande system har utvecklats  för att ge arbetstagare ökat inflytande och makten att kunna påverka med bra förankring. Den stora risken med att ha skyddsombud, som inte är fackligt valda, är att ingen vill bli skyddsombud och eftersom det ska finnas skyddsombud, utses dessa av arbetsgivaren istället. Vilket motsäger hela syftet med att tillvarata arbetstagarnas trygghet, både vad det gäller säkerhet och bra arbetsmiljöförhållanden.

Som politiska företrädare för våra respektive arbetarkommuner, står vi redo att ta strid för att våra hjältar skyddsombuden på arbetsplatserna, även fortsättningsvis ska vara fackligt valda. För en rättvis maktbalans och både rättssäker och trygg arbetsplats

Ordförande Arbetarkommuner Socialdemokraterna: Marie Cnattingius, (Gislaved) Peter Njekwa Ryberg, (Värnamo) Micael Larsson, (Gnosjö) Nexhat Nedde Shabani, (Vaggeryd)
Taggar

Dela