Nyheter

Ingen åtgärd mot buller

Nyheter Fastighetsägare har klagat på ljudnivån intill Halmstadsvägen

Arkivbild

Tekniska kontoret har fått synpunkter och klagomål på att trafiken orsakar bullerbekymmer utmed Halmstadsvägen. Efter att klagomålen inkommit har förvaltningen genomfört en bullerberäkning där man konstaterar att de bullervärden som finns understigen gällande gränsvärde. Med hänvisning till detta föreslår förvaltningen att det inte ska vidtas några åtgärder så länge synnerliga skäl inte finns för att detta. Och de menar därmed att ärendet läggs till handlingarna med den information som nu finns till hands.

Taggar

2 reaktioner på Ingen åtgärd mot buller

Klart att det blir högre buller sedan man sågade ned all ljudabsorberande vegetation för några år sedan.

Det skulle vara enkelt att åtgärda om man sänkte hastighet till 40 km hela vägen

Kommentarsfunktionen är stängd