Nyheter

Industriresa ska få fler att stanna

Nyheter Industriresan i Värnamo ska sammanlänka GGVV-regionen med högskolan i Jönköping.

Det långsiktiga målet med Industriresan är att förståelsen för de lokala företagen ska få studenter att stanna kvar i GGVV-regionen.

Bakom projektet står Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo.

– Tanken är att underlätta för regionens företag att rekrytera personal på master- och civilingenjörsnivå, säger Lars-Uno Åkesson, kompetensakademiansvarig på Campus Värnamo.

Industriresan äger rum ute på företagen och pågår den här veckan. Projektet ska stärka regionens attraktionskraft och industrins behov av utbildad personal.

– Det skulle vara väldigt roligt om vi kunde hjälpa företagen att hitta kompetens på masternivå i veckan, säger Lars-Uno Åkesson.

• Rundvandring i produktionen
Företagen som deltar i Industriresan bjuder in till studiebesök samt rundvandring i produktionen. De erbjuder även studenterna att lösa konkreta uppgifter från den egna verksamheten. Resultaten av dessa redovisas på fredag.

– Det här är en bra möjlighet för studenterna att komma företagen nära, säger Lars-Uno Åkesson.

• Många kontakter knyts
Han berättar att många kontakter mellan företag och studenter knyts under veckan. Industriresan är också ett sätt att visa hur viktig Värnamo kommuns satsning är på Campus Värnamo för att hjälpa det lokala näringslivet med deras kompetensbehov, understryker Lars-Uno Åkesson.

• Åter igång
Industriresan gör nu en nystart efter att ha legat på is i några år.

– Tanken är att vi ska ha Industriresan i Värnamo två gånger per år. Vi tror mycket på det här konceptet eftersom både företagen, Värnamo kommun och JTH bidrar till finansieringen, säger Lars-Uno Åkesson.

• De medverkande företagen i Industriresan
Hylténs Industrimuseum, Gnosjö, KD Feddersen Norden AB, Värnamo, Trioplast AB, Smålandsstenar, Babybjörn AB, Lanna, Ds Smith Packaging Sweden AB, Värnamo, Axelent AB, Hillerstorp, Thule Group, Hillerstorp, Hydro Extrusion Sweden AB, Vetlanda, Troax AB, Hillerstorp

Det långsiktiga målet med Industriresan i Värnamo är att förståelsen för de lokala företagen ska få studenter att stanna kvar i GGVV-regionen. Foto: Campus Värnamo/Creative Works

Taggar