Nyheter

Ifrågasätter vårdcentral på jordbruksmark

Nyheter LRF funderar på hur Region Jönköpings Län tänker, när de planerar att bygga en ny vårdcentral på bördig lantbruksmark, i närheten av sjukhuset i Värnamo.

Region Jönköpings Län vill bygga en ny vådcentral, på åkermark, i närheten av sjukhuset i Värnamo.

Att bygga bostäder och liknande på bra jordbruksmark är inte populärt bland lantbrukare.

Det är en av anledningarna till en skrivelse som LRF i länet gjort.
Mottagare är Region Jönköpings Län och anledningen är ett planerat bygge av en ny vårdcentral i Värnamo.
Regionen planera att bygga vårdcentralen alldeles i närheten av Värnamo sjukhus.
På bördig åkermark
.
I sin skrivelse till Region Jönköpings Län funderar LRF hur politikerna tänker och vilken policy som gäller..
– Finns det någon alternativ byggplats?
– Tar Region Jönköpings Län något ansvar för att det ska gå att producera närproducerande lantbruksprodukter, skriver LRF vidare i sin skrivelse.

Taggar

Dela


1 reaktion på Ifrågasätter vårdcentral på jordbruksmark

I miljöbalken (1998/1998/808) stadgas i 3 kap. 4§
“Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. ” Vårdcentraler viktiga och förvisso bra med närhet till ett sjukhus men inte absolut nödvändigt och inte viktigare än mat. Pga torkan förra året hade spannmålsproduktionen minskat med 30-70 %, foderpriset stigit med 50 % med risk för nödslakt. Med tanke på ökad risk för sådana klimatförändringar borde det bli totalförbud på att bygga på åkermark. Dessbättre visar domar att det går att få stopp på sådana byggen
I en prejudicerande dom i Mark- och miljöverdomstolen SVEA HOVRÄTT 2017 Mål nr P 1188-17 upphävs Svedala kommuns beslut att anta en detaljplan gällande byggande av villor på åkermark. Mer info finns också på http://www.dengodajorden.se/ Jan Pilotti leg läkare Örebro

Kommentarsfunktionen är stängd