Nyheter

Idag har Agne och Ove namnsdag

Nyheter 1 175 personer har Agne som tilltalsnamn och 8 504 personer har Ove som tilltalsnamn

Förnamn:

1 101 män har Agne som tilltalsnamn

Totalt 3 952 män har Agne som förnamn

74 kvinnor har Agne som tilltalsnamn

Totalt 78 kvinnor har Agne som förnamn

8 504 män har Ove som tilltalsnamn

Totalt 30 564 män har Ove som förnamn

Totalt 4 kvinnor har Ove som förnamn

Efternamn:

6 personer har Agne som efternamn

2 personer har Ove som efternamn

Visste du att:

Medelåldern för tilltalsnamnet Agne är 28 år bland kvinnor och 68 år bland män

Medelåldern för tilltalsnamnet Ove är 66 år

Betydelse:

Agne är ett fornnordiskt mansnamn som är sammansatt av orden agh ”egg, spets” eller möjligen agi som betyder ”oro, fruktan” och ny som betyder ”ny, ung”.

Ove, eller Owe, är ett mansnamn med Danmark danskt ursprung och användes fram till 1800-talet främst i Skåne, men blev sedan vanligt i hela Sverige. Namnets betydelse är omtvistat, i Danmark menar man att det har samma ursprung som Åge/Åke, medan man i Sverige oftast hävdar att det har sitt ursprung i det fornnordiska Agh – egg, men det kan även ha sitt ursprung i ordet agi- oro, fruktan. 

Källa: SCB och svenskanamn.se

Taggar