Nyheter

Hyllar tekniskas arbete med barnkonventionen

Nyheter Oppositionsrådet Azra Muranovic (S) hyllar tekniska förvaltningens arbete med barnkonventionen. – Det är bara att applådera, jag är jätteglad och jättetacksam, säger hon till Värnamo.nu.

Oppositionsrådet Azra Muranovic (S) hyllar tekniska förvaltningens arbete med barnkonventionen. – Det är bara att applådera, jag är jätteglad och jättetacksam, säger hon till Värnamo.nu.

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp gav under 2020 i uppdrag till dåvarande projektsamordnare för ”Hälsosam uppväxt i Värnamo kommun” att genomföra utbildningar för tekniska förvaltningen med anledning av att barnkonventionen blev lag 1 januari 2020. Handläggare med tidigare erfarenhet av arbete som socialsekreterare togs med i arbetet. 

Samtliga avdelningar och enheter har bjudits in till en utbildning på en timme om barnkonventionen, dialog om hur barnkonventionen påverkar det egna arbetet samt kortare information om att anställda i kommunen omfattas av anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. De enheter som arbetar direkt mot barn – fastighetsskötare på skolor och förskolor, lokalvårdare på skolor och förskolor, simhallens personal och hälsocenter – har fått den första utbildningen och en fördjupning på ytterligare en timme. Fördjupningen har bestått i utbildning om ”barn som utmanar” och hur man kan bemöta dessa, samt lite mer information om vad en orosanmälan till socialtjänsten innebär. 

Tekniska förvaltningen har tagit fram rutiner för hur arbetet med barnkonventionen ska fortsätta efter grundläggande utbildning, för att det ska hållas levande i förvaltningen. Bland annat kommer samtliga enheter en gång om året, i samband med APT, diskutera hur barnkonventionen påverkar det egna arbetet och hur medarbetare ska göra för att komma ihåg att ha med barnperspektivet i respektive verksamhet. 

– Jag är så stolt över hur mitt utskott och min förvaltning har tagit till sig det här. Tekniska var först ut i det här arbetet och det är bara att applådera. Jag är jätteglad och jättetacksam, säger Azra Muranovic (S), oppositionsråd och tekniska utskottets andre vice ordförande. 

Även tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M) ställer sig bakom arbetet.

– Det är fantastiskt roligt det som har gjorts i frågan. Maria Grimstål som har arbetat med det här har fått till det på ett genomtänkt och innehållsmässigt sätt. Barnkonventionen är en stor fråga att bryta ner på organisationsnivå och att få verksamhet av, men det har man lyckats med på förvaltningen.

Fotnot: APT står för arbetsplatsträff

Taggar

Dela