Nyheter

Hur nöjda är vi med kommunen?

Nyheter Hur nöjda är Värnamoborna egentligen. Det är en fråga som kommunen ställer sig med jämna mellanrum.

Kommunen vill nu veta hur nöjda invånarna är.

För att få veta svaret på frågan samarbetar Värnamo kommun med statistikföretaget SCB.
Tillsammans ha det skickat ut en enkät, NRI till 1 200 slumpvis utvalda medborgare.
NRI står för Nöjd-Medborgar-Index.

– Syftet är bland annat att få veta vad kommuninvånarna anser om kommunens service, så att vi kan fortsätta att förbättra dem, säger Anita Johansson.
Frågorna omfattar flera områden.
• Kommunen som en plats att leva på.
• Kommunens verksamheter.
• Inflytande, möjlighet att påverka och delaktighet.

Det är tre av rubrikerna som finns i enkäten.
Kommuninvånare har nu fram till den 29 oktober på sig att svara på frågorna. SCB och antagligen kommunen kommer sedan att publicera resultatet den 18 december.
Vid förra enkätutskicket, 2017 fick Värnamo ett index  över rikssnittet.
Värnamo fick då ett index på 72. Det kan jämföras med att genomsnittet för de kommuner som medverkade, som landade på 57.  Genomsnittet för kommuner i liknande storlek blev då index 60.

Taggar

Dela