Nyheter

Horda vägförening: Hänger Värnamo kommun med in i landsbygdens framtid?

Nyheter Kommunen ska växa. Man satsar friskt och vågat på Värnamo tätort. På en fullgod service och dessutom ett rikt kultur-, idrotts- och fritidsliv för Värnamos invånare. Kommunen står till tjänst med en stor portion service, allt från blomster och belysning i staden till nybyggda rekreationsområden och fritidsaktiviteter. Det tycker vi förstås är väldigt bra. Men på landsbygden, i mindre kransorter är det annorlunda. Väldigt annorlunda. Läs det öppna brevet som är ställd till kommunalråden från Horda vägförening

Arkivbild Horda skola

I ett mindre samhälle som Horda är det ideella krafter – privatpersoner, föreningar, församlingar, samt företag som står för exempelvis julbelysning, fritidsaktiviteter och byggnationer av lek- och träningsutrustning.

Vi förstår självklart att det måste skilja mellan en stad och ett mindre samhälle när det gäller kommunens nivå av service. Men när det kommer till grundläggande servicefunktioner har vi svårt att förstå att man blundar för problemen.

Under många år har vi i Horda vägförening arbetat nära kommunen i många frågor och för några år sedan fungerade samarbetet bra. Men de senaste åren har det fungerat sämre.

Vi har blivit lovade budgeterade pengar för olika satsningar, ibland flera hundratusentals kronor till olika projekt som en trevlig entré in till vårt samhälle från väg 27 och en gång- och cykelväg. Pengarna till dessa projekt har försvunnit någon annanstans utan synligt resultat i Horda.

Det har varit landsbygdsdialog då ett 80-tal förväntansfulla samhällsmedborgare samlades och fick lägga förslag till kommunen på vad som kunde göras för orten och en viss summa pengar blev lovad. Man kallade ihop ungdomar och skolbarn i olika grupper. De önskade. Och sedan hände: INGENTING. Inte ens ett svar från kommunen på varför inget hände.

Det har blivit omöjligt att bedriva ett seriöst arbete från vägföreningens sida när kommunen inte ens svarar på mail eller telefon när vi försöker få kontakt.

Vi ställer upp med ideella krafter och vi förväntar oss i gengäld ett professionellt bemötande och samarbete där man för dialog, svarar varandra och håller det man lovar.

Vi kräver nu att kommunen tar tag i de mest akuta problemen vi har i Horda samhälle och som berör många invånare:

 • En säker och trygg skolväg för våra barn i Horda. En gång- och cykelväg genom samhället med undergång under järnvägen, samt övergångsställe till skolan.
 • En säker och tillfredsställande vattenförsörjning som räcker till alla, vilket är en grundläggande förutsättning för ett samhälle. Vattenförsörjningen är kraftigt underdimensionerad och ska företagen i Horda kunna växa och utvecklas som de gör just nu, behöver vattenkapaciteten ökas omedelbart! Behovet är akut och bristen allvarlig!
 • En angiven plats i Hordas närhet där trädgårdsavfall kan lämnas för kompostering eller bortforsling till annan plats.
 • Fotbollsplan/multisportarena för att ersätta den flitigt använda fotbollsplanen på skolgården som kommunen beslöt bebygga utan att först kontakta rektor/skola. Barnen behöver yta för lek och rörelse.
 • Tillfredsställande skötsel och löpande uppdatering av park-, lek- och grönytor så att de kan användas av både barn och vuxna. Idag är t.ex. flera av kommunens ytor helt vildvuxna och gamla, stora träd är ruttna, vilket har orsakat nedfallande träd på gator/stigar. Akut att kontrollera innan någon kommer till skada.
 • Någon fritidsaktivitet tillgänglig för alla. Idag finns inga kommunala fritidsaktiviteter som det finns på andra kransorter i Värnamo kommun.
 • Tillfredsställande kollektivtrafik. Idag finns exempelvis ingen buss som går under helger från/till Värnamo och på vardagar kan man inte åka från Värnamo någon gång under tiden 08-14.30, samt ej heller efter klockan 17.15.

Varför?
Vi som bor i Horda betalar också skatt. Vi har rätt till ett väl fungerande samhälle, likt övriga kommuninvånare. Horda är ett samhälle som växer. Folk står på kö för att hyra lägenhet och köpa hus här. Förskola och skola är överfulla. Företagen blomstrar, växer, bygger nytt och bygger ut.

Horda är ett levande samhälle, en tillväxtort med mycket driv och framtidstro.
Men kommunens service har inte hängt med på flera år. Den är kraftigt eftersatt, vilket gjort att vi står i ett akut läge och behov.

Det finns inte tid att vänta. Det går inte att spara sig ur en tillväxtfas och utvecklingsperiod.

Vi behöver se beslut och handling från kommunens sida. Och det NU.

Hänger ni med in i framtiden Värnamo kommun?

/Horda vägförenings styrelse

Visste ni att…?

 • I Horda samhälle bor cirka 370 personer
 • Det finns många som bor på landsbygden nära Horda och därför tillhör samhället när det gäller t.ex. förskola/skola.
 • Antalet barn på förskola och skola är cirka 120.
 • Det finns 53 organisationer registrerade i Horda samhälle.
 • Det arbetar totalt cirka 200 personer på de tre största företagen i Horda.
 • Hordas 370 invånare (privatpersoner) genererar cirka 22 miljoner kronor i skatteintäkter till Värnamo kommun varje år (utöver företagens bidrag till kommunen).
Taggar

Dela


3 reaktioner på Horda vägförening: Hänger Värnamo kommun med in i landsbygdens framtid?

Enligt kommunens riktlinjer ska svar erhållas inom 48 timmar, men de följer ej sina egna riktlinjer

Det är klart att det inte satsas på små samhällen. Det kan vi tacka alla miljönissar för. Värnamo kommun ska växa men det ska ske genom förtätning av Värnamo, alla ska bo i centrum. Små orter kostar pengar, så är det. I Värnamo rullar det tomma bussar som ingen kan/vill använda. Lägg ner den skiten och satsa på bussar till kransorter istället. Satsa på Horda det är många som vill bo där.

Att få svar på telefon eller e-post från kommunen går tydligen inte längre. Har själv väntat i månader utan reaktion trots påstötning.

Kommentarsfunktionen är stängd