Nyheter

Högsta arbetslösheten på fem år

Nyheter Under april månad noterades högsta arbetslösheten sedan 2015

Arkivfoto

Under april månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 6,8 procent. Det är en ökning med 1,8 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Jönköpings län stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 239 av 18 221 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (366 fler än i april i fjol).

Det är elfte månaden i följd som arbetslösheten stiger i Värnamo. Sedan maj 2019 har arbetslösheten gått upp från 4,9 till 6,8 procent. Den nuvarande arbetslöshetsnivån är därmed den högsta sedan januari 2015. Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Gislaved och Vaggeryd där arbetslösheten stiger med 1,9 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Värnamo alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (6,8 procent i kommunen, jämfört med 7,1 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,4 procent), medan Nässjö har den högsta (10,1 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 620 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i april med 1,4 procentenheter jämfört med året innan och ligger nu på 8,1 procent. 277 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 15,8 procent i Värnamo under april månad, motsvarande 726 av 4 595 personer. Det är 2,1 procentenheter fler än vid samma tidpunkt i fjol (+153 om man räknar personer). Därmed stiger de utlandsföddas arbetslöshet för sjunde månaden i följd. Sedan september 2019 har arbetslösheten bland utlandsfödda ökat från 14,5 till 15,8 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 9,0 procentenheter i Värnamo.

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+4 procentenheter). I april var 10,2 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 211 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med 83 personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Värnamo stigit åtta månader i följd (upp från 6,6 procent i augusti 2019 till 10,2 procent nu). Den nuvarande arbetslöshetsnivån är den högsta sedan februari 2017.

Taggar

2 reaktioner på Högsta arbetslösheten på fem år

Dags att omprioritera kommunens önskade invånareökning nu? När det inte finns jobb till den nuvarande kadern. 11 månader i sträck med ökad arbetslöshet, borde ju vara tvärtom med de framtidsvyer som framställs.
Det måste till något radikalt i framtida jobbhänseende.

Kommentarsfunktionen är stängd