Nyheter

Heta bilhallar i mars –Mercedes ökade mest

Heta bilhallar i mars –Mercedes ökade mest

Nyheter Nybilsregistreringarna fortsätter att utvecklas starkt och bland bilmärkena är det bland de mest sålda Mercedes som ökar allra mest.

Renault, Kia med flera ökar också kraftigt.

Registreringarna av nya personbilar ökade med tio procent i mars, vilket är den 27:e månaden i rad med plussiffror.
– Årets mars var den näst bästa marsmånaden någonsin för nya bilar. Det var en registreringsdag mindre i mars i år jämfört med mars förra året. En registreringsdag mindre betyder normalt fem procent färre registreringar, vilket förstärker att mars var en mycket bra bilmånad, säger Bertil Moldén, vd för BIL Sweden.

Det finns flera förklaringar till den positiva utvecklingen på bilmarknaden. Tillväxten i den svenska ekonomin är stark. Konjunkturinstitutet konstaterade nyligen att Sverige är på väg in i en högkonjunktur, med en BNP-tillväxt på 3,5 procent i år enligt den senaste prognosen. Räntorna är rekordlåga och hushållens disponibla inkomster ökar starkt i år. Hushållen är optimistiska om sin egen ekonomi, vilket gör att man många passar på att investera i ny bil.

Privatleasing, som är en relativt ny ägandeform på den svenska bilmarknaden, expanderar kraftigt och stimulerar nybilsintresset.

– En förnyelse av bilparken där fler nya bilar kommer ut på våra vägar och ersätter gamla bilar med betydligt sämre miljö- och trafiksäkerhetsprestanda är mycket bra för samhället. Miljöutvecklingen på den svenska bilmarknaden var mycket positiv under 2015, då koldioxidutsläppen från nya bilar totalt minskade med hela fem gram/km till 126 gram/km. De totala koldioxidutsläppen från vägtrafiken sjönk med hela 3,3% under förra året, bl a till följd av en stor ökning av biodrivmedelsandelen från 11,7 till 14,2 procent. Vi tror att den positiva miljöutvecklingen kommer att fortsätta i år. En ökad nybilsförsäljning är också bra för både tillväxten och jobben, säger Bertil Moldén.

Både lätta och tunga lastbilar ökade i mars

– Även lastbilsmarknaden går starkt. Lätta lastbilar ökade med drygt tio procent i mars och tunga lastbilar över 16 ton ökade med 14 procent. Den ökade efterfrågan på lastbilar är en spegling av den starka tillväxten i svensk ekonomi. Ökad tillväxt innebär också ökad efterfrågan på transporter, avslutar Bertil Moldén.

Taggar