Nyheter

Hembygdsförening har haft årsmöte

Nyheter Under måndagen samlades ett 20-tal medlemmar i Voxtorps Hembygdsförening till årsmöte i Voxtorpsgården.

Bilder: Jörgen Lindelöf

  [1/5]

  [2/5]

  [3/5]

  [4/5]

  [5/5]

Med temat ”skogsbad” inledde Jörgen Lindelöf med att via bilder låta deltagarna följa med på en skogsvandring i Bors natursköna närområde.

Därefter bjöds det på välsmakande kaffe med tilltugg.

Årsmötesförhandlingarna öppnades av Bengt Hallgard och till mötets ordförande valdes Christina Johansson och som sekreterare för mötet Anna Thorén.

Det konstaterades att verksamheten under året hade begränsats påp grund . Coronan. Revisionsberättelsen lästes upp och därefter beslöts om ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen och valberedningen fick i uppdrag att snarast försöka få fram en ordförande till föreningen.

I övrigt ser styrelsen för 2022 ut som följer:

Vice ordförande Göran Svensson och kassör Carina Hermanssen.

Övriga ledamöter: Lennart Johansson, Christina Johansson, Anna Thorén, Bengt Hallgard, Lena Lindström, Tomas Berntsson, Bo Snäcke, Jörgen Carlsson och Rune Svensson.

Revisorer: Ulla-Britta Larsson, Ulf Blomstrand och revisorsuppleant: Terje Henriksson.

Krönikebokskommittén: Torsten Gunnarsson, Dan Johansson, Ingvar Karlsson, Jörgen Lindelöf och Bengt Hallgard.

Byggnadskommittén: Dan Johansson, Göran Svensson, Bo Snäcke och Tomas Berntsson.

Det välkomnas att medlemmar vid intresse anmäler sig om att vara behjälpliga i föreningens verksamheter!

Jörgen Lindelöf 

Taggar