Nyheter

Här är risken störst att krocka med vilt

Nyheter Mörkret tar över och med det så ökar viltolyckorna. I Värnamo kommun är det vissa vägsträckor som är mer drabbade än andra när det handlar olyckor med vilt. Detta enligt statistik från Newsworthy.

Genrebild. Foto: Sara Mejving

526 viltolyckor har rapporterats under de tolv senaste månaderna i Värnamo kommun. Vägarna med flest rapporterade viltolyckor de senaste tolv månaderna var riksväg 27, länsväg 127 och länsväg 558, om vi tittar på landsvägarna. Omkring en femtedel av olyckorna inträffade på småvägar, på stadsgator eller gick inte alls att härleda till en specifik väg.

Generellt är det inte de allra största vägarna som är mest olycksdrabbade, utan de något mindre.
– Det finns en topp i olycksfrekvens runt 5 000 fordon per dygn. När det blir större trafik så börjar djuren uppfatta vägarna som ett hinder. Det kan också bidra att vägar med större trafik har en bättre vägstandard, säger Anders Seiler, forskare vid SLU som bland annat studerar åtgärder mot viltolyckor.

I Värnamo finns ungefär fem mil viltstängsel längs vägarna. Av olyckorna har 92 procent inträffat på vägsträckor utan viltstängsel.

Just viltstängsel efterfrågas ofta nära olycksdrabbade vägsträckor, men forskare och experter på Trafikverket poängterar att viltstängsel ensamt inte är lösningen.
– Det går jättebra att bygga bort viltövergångar med stängsel, men då flyttar man problemet. För att fungera måste stängslingen kombineras med faunapassager, och där behöver vi komma ikapp i dag, säger Marcus Gabrielsson, nationell samordnare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Taggar

Dela


1 reaktion på Här är risken störst att krocka med vilt

Siffrorna säger ingenting när de presenteras som absoluta tal. Väg 27 är mer än dubbelt så lång som väg 127 inom kommunen. Per kilometer är det inte någon större skillnad på dessa vägar. Tar man med trafikmängden också så jämnar det ut sig än mer.

Kommentarsfunktionen är stängd