Nyheter

Här är lagarna som infördes vid årsskiftet

Nyheter Skarpare straff för vapenbrott och lag på vinterdäck på A–traktorer. Uppdatera dig på de senaste lagarna som införts vid årsskiftet.

Vi har flera nya lagar som trädde i kraft den 1 januari 2024:

Ordningsvakter får fler befogenheter
Exempelvis ska de nu få transportera vissa omhändertagna personer, kroppsvisitera personer i identifieringssyfte och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

Det införs även en ny tillståndsprocess som skärper användandet av ordningsvakter samt att polismyndigheten ges utökade möjligheter att leda och kontrollera användningen av ordningsvakter.

Straffen för allvarligare former av vapenbrott skärps kraftigt
Straffen för de allvarligare formerna av vapenbrott, brott mot tillståndsplikten för explosiva varor, vapensmuggling och smuggling av explosiva varor skärps kraftigt. Exempelvis fördubblas minimistraffet för grovt vapenbrott och grovt brott mot tillståndsplikten för explosiva varor.

Större möjligheter till att identifiera utlänningar
Myndigheterna får utökade befogenheterna när de genomför inre utlänningskontroller. Exempelvis får de möjlighet att kroppsvisitera en utlänning ”för att söka efter pass eller andra identitetshandlingar” och en möjlighet att omhänderta efter en sådan handling.

Det förtydligas också att myndigheter under vissa omständigheter får ta med utlänningar för att utreda om hen får vistas i Sverige.

Fortsatt tilläggsbidrag inom bostadsbidraget
Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs till utgången av juni 2024 på grund av den ansträngda ekonomiska situation som barnfamiljer med låga inkomster har på grund av fortsatt höga levnadskostnader. Det är inget man behöver ansöka till utan det betalas ut till de barnfamiljer som har rätt till bostadsbidrag i form av särkilt bidrar eller umgängesbidrag. Tilläggsbidraget lämnas med ett belopp som motsvarar 40 procent av det preliminära bostadsbidraget för samma månad.

Lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret permanentas
De tillfälliga bestämmelser i lagen om arbetslöshetsförsäkring som infördes under covid-19-pandemin permanentas. Det innebär lättnader i arbetsvillkoret och karensvillkoret.

Sänkta stödnivåer för nystartsjobb
Stödet till arbetsgivare för att anställa personer genom nystartsjobb sänks och återgår till de stödnivåer som gällde innan den tillfälliga höjningen som genomfördes 2022.

Felparkerade fordon ska kunna flyttas i fler fall
Tidigare kunde felparkerade fordon endast flyttas om fordonets ägare hade felparkeringsavgifter på mer än 5 000 kronor, men nu kommer ändringen i lagen göra det möjligt att flytta på fordon i allt större utsträckning.

A-traktorer måste ha vinterdäck vid körning på vintern
Ändringen i trafikförordningen innebär att A–traktorer som körs på vintern eller vid vinterväglag måste ha vinterdäck. Ändringen är en del av arbetet med att öka trafiksäkerheten för A–traktorer.

Sedan har vi även en lag som trädde i kraft 1 oktober 2023 som innebar att hemliga tvångsmedel ska få användas för att förhindra särskilt allvarliga brottslighet som förekommer inom kriminella nätverk. Ett tillstånd till hemlig kameraövervakning och hemlig rumsanalys ska också kunna knytas till en misstänkt person i stället för en viss plats.

Källa: Regeringens egna hemsida

Taggar

Dela