Nyheter

Hans-Göran svarade Azra om arbetet med barnkonventionen

Hans-Göran svarade Azra om arbetet med barnkonventionen

Nyheter Under kommunfullmäktige svarade kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C) på oppositionsrådets Azra Muranovic frågor om kommunens arbetet med barnkonventionen.

Hans-Göran Johansson (C) redogjorde i ett fyra sidor långt dokument om de olika förvaltningarnas arbete med barnkonventionen. Bland annat medborgarförvaltningens implementeringsplan som bygger på utbildning, kunskapsspridning, efterlevande och uppföljning, och barn- och utbildningsförvaltningens arbete med likabehandlingsplaner inom skolan.

– De mål- och visionsdokument som för närvarande gäller, gäller tills fullmäktige tar upp de ånyo. Ambitionen från alliansens sida är att vi ska se över mål- och visionsarbetet till nästa mandatperiods början. Arbetet måste vara slutfört i god tid innan valet 2022, så att en ny fullmäktigeförsamling i slutet av 2022 kan anta en reviderad eller förändrad mål- och visionsakt. Detta är ju en viktig del. En annan viktig del är ”Hälosam uppväxt i Värnamo” som också omfattas av de övergripande målen.

Azra Muranovic (S): –Tack för ditt svar. Redan förra året sa du att de olika förvaltningarna arbetar olika mycket med barnkonventionen. Kan du redogöra för hur arbetet förändrats sedan det blev en lagstiftning? Kan du se någon förändring?

Hans-Göran Johansson (C): – Nej, det kan jag inte säga att jag kan se vad som hänt eller inte hänt. I vissa avseenden har det här arbetet pågått väldigt länge beroende på att man ratifierade sig till den här lagstiftningen tidigare. I vissa avseenden har man börjat senare, men jag kan inte redogöra för hur det arbetet har utvecklats.

Azra Muranovic (S): – Jag tänkte på att när du sa att de olika förvaltningarna arbetar olika mycket med det, att kommunen sammantaget kunde förbättra detta arbetet?

Hans-Göran Johansson (C):  Jag förutsätter att man hela tiden förbättrar sitt arbete, oavsett om det gäller barnkonventionen eller vad det än må vara. Jag förutsätter att förvaltningsorganisationen, Ulf via sin ledningsgrupp och vi i vår ordförandegrupp hela tiden jobbar med förbättringsarbete. Vi har hela tiden uppe frågor om miljö, att man ska hålla budget och att vara attraktiv. Så jag utgår från att vi hela tiden arbetar med förbättringsarbete. Om jag däremot ska peka mot någon av frågorna i interpellationen så skulle jag ljuga om jag sade att det har skett, men jag förutsätter att man jobbar med ett förbättringsarbete hela tiden.

Azra Muranovic (S): – Jag tolkar det som att vi inte har kommit längre än när jag ställde frågan förra året?

Hans-Göran Johansson (C): – Det tror jag absolut att vi har gjort, men jag kan inte sätta fingret på exakt vad som är gjort och inte gjort. Däremot vill jag påstå att förvaltningsorganisationen hela tiden arbetar med förbättringar.

Azra Muranovic lägger en önskan till Hans-Göran Johansson om att göra en presentation av kommunens sammantagande arbete med barnkonventionen, före och efter att den lagstiftades, och presentera det för fullmäktige. Hans-Göran Johansson återkommer i frågan.

Taggar

Dela


1 reaktion på Hans-Göran svarade Azra om arbetet med barnkonventionen

Mycket bra att man ifrågasätter arbetet med med barnkonventionen. Hans-Göran och Centerpartiet kan inte enbart förutsätta att förvaltningarna har ett pågående förbättringsarbete. Här behöver han ta ansvar och kontrollera vad som gjorts och behöver göras i frågan.
Detta är en viktig fråga där man som avlönad politiker faktiskt måste ta ansvar.

Kommentarsfunktionen är stängd