Nyheter

Handlare ser ljust på framtiden

Nyheter Handlarna i Värnamo city upplever en stark tillväxt och ser ljust på framtiden, visar en enkätundersökning.

Under Värnamo handels halvårsmöte presenterade Anders Wallin och Carl Schrewelius en enkätundersökning om butikernas verksamhet sommaren 2020. 34 av 35 tillfrågade butiker deltog och undersökningen gläder Värnamo handel.

– Totalt har nästan 62 procent av företagen ökat sin försäljning under sommaren i jämförelse med samma period föregående år. Sedan är det tråkigt att 38 procent minskat sin försäljning under året, men mycket av det beror på avsaknaden av turister, säger Anders Wallin.

Den positiva statistiken visar sig även på frågan om hur handlarna ser på framtiden. De fick gradera sin tro på skalan 0-5. 32 av 34 butiker graderade 3 eller högre på skalan, vilket innebär att 94 procent av de tillfrågade ser ljust eller mycket ljus på verksamhetens framtid.

– Det är väldigt glädjande. Många går så pass bra att de har förhoppningar om nyanställningar. Endast två butiker tror att de behöver varsla om personal under hösten, säger Carl Schrewelius.

Tjejkvällen den 1 oktober avhandlades också. Handlarna fick beröm från kunderna för hur evenemanget sköttes.

– Det var verkligen 100 procent coronaanpassat. Jag gick en en liten promenad på stan och såg att det var mycket folk i rörelse, men de butiker som hade mycket folk hade ordentliga kontroller. Mycket bra jobbat!, säger Anders Wallin.

Taggar