Nyheter

Halvering av antalet strömavbrott som orsakats av avgrävning

Nyheter Under 2022 orsakades 1 620 strömavbrott i Eon:s elnät av grävarbeten. 95 elkablar grävdes av i Jönköpings län. –Vår uppföljning visar att i många fall hade entreprenören inte kontrollerat om det fanns kablar i marken, säger Peter Hjalmar, chef för region Syd på Eon. I Värnamo kommun har antalet strömavbrott som orsakats av avgrävning halverats

Arkivbild David Alin

Statistiken visar på en ökning från 2021, då 1 440 avgrävda elkablar registrerades. Enligt Peter Hjalmar beror många avgrävningar på att entreprenören förberett sig för dåligt.  

– Analysen visar att i en stor del av fallen har man inte kontrollerat var kablarna ligger i marken, trots att den informationen finns kostnadsfritt på Internet.Kablar som skadas i samband med grävarbeten orsakar akuta strömavbrott hos våra kunder och förbrukar resurser som skulle kunna användas bättre. Det allvarligaste är att en avgrävning av en strömförande elkabel innebär en rejäl säkerhetsrisk, som är förenad med direkt livsfara, både för den som gräver och de som är i närheten, säger Peter Hjalmar.  

Eon hoppas kunna minska antalet avgrävda ledningar genom att göra en så kallad orosanmälan till Arbetsmiljöverket vid de tillfällen en kabel grävs av utan att en så kallad ledningsvisning gjorts. Förhoppningen är att oaktsamma entreprenörer blir skyldiga att åtgärda bristerna i maskinisternas arbetsmiljö.   

– Det här är dessutom kostnader som i slutänden kostar kunderna pengar, till exempel kommunala verksamheter och det lokala näringslivet – i en redan mycket ansträngd situation med jättehöga elpriser, säger Peter Hjalmar.  

Mellan 2020 och 2023 investerar Eon 16 miljarder kronor i elnäten, vilket ska öka samhällets motståndskraft och samtidigt säkra elnätet för en framtid där beroendet av fossil energi minskar medan elanvändningen blir alltmer omfattande. 

Elavbrott på grund av avgrävd kabel 2022 per kommun, fjolåret inom parentes:
Aneby 4 (4)
Eksjö 3 (6)
Gislaved 11 (10)
Gnosjö 2 (10)
Jönköping 15 (9)
Nässjö 13 (15)
Sävsjö 9 (6)
Tranås 4 (3)
Vaggeryd 5 (2)
Vetlanda 16 (16)
Värnamo 13 (26) 

Pressmeddelande från Eon

Taggar