Nyheter

Gunnar tog över hos KD

Gunnar tog över hos KD

Nyheter Att Gunnar Crona tar vid som ordförande efter att Camilla Rinaldo Miller meddelat sin avgång var den stora kioskvältaren vid Kristdemokraternas årsmöte i Värnamo.

Årsmötet gästades av Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson som talade om Kristdemokraternas värdeförankrade politik med ett särskilt tryck på flyktingars situation och på integration.

– När Gummifabriken invigs i september 2017 ska alla ha möjlighet att vara med, berättade verksamhetschef Tobias Törnquist när han hälsade Kristdemokraternas Värnamo årsmöte välkomna till Gummifabriken i Värnamo. Därför kommer invigningsfesten att vara i över en vecka.

– Sedan visionen om en mötesplats för näringsliv, akademi och kultur började ta form med köpet av Gummifabriken 2008 har den fått allt tydligare former, fortsatte han. Arbetet med byggnaderna följer plan och redan undrar vi hur alla nya utbildningar ska få plats, men det är ju ett kärt bekymmer.

AJT, för årsmöteskvällen i form av en duo, levererade gitarrjazz av yppersta klass. Det märktes att de 30-talet församlade årsmötesdeltagarna uppskattade underhållningen, inte minst vid samtalen runt fikat…

– Kristdemokraterna är ett värdeorienterat parti, inledde Kristdemokraternas partisekreterare Acko Ankarberg Johansson sitt årsmötestal. Det är kristna värden vårt parti bygger på. Det måste ta sig uttryck i hur vi möter människor och det blir extra påtagligt nu när så många människor befinner sig på flykt utöver vår värld.

– Kristdemokraterna var tidigt ute med att visa på hållbara sätt att ta emot och integrera nya invånare i samhället utan att göra avkall på mänskliga rättigheter som asylrätten, sade hon vidare. Vi behöver dock göra mer – framför allt bygga nya bostadsområden och där har Kristdemokraterna presenterat en lång rad förslag för att underlätta bostadsbyggandet.

I sitt engagerade tal berörde Acko Ankarberg Johansson även en rad andra politikområden som äldreomsorgen där hon menar att det behövs mer valfrihet och att hög ålder ska vara ett skäl till att få plats i särskilt boende. Hon uppmärksammade vidare att Kristdemokraternas EU-parlamentariker Lars Adaktussons initiativ till en resolution om att övergreppen mot kristna, jezidiska och andra etnoreligiösa minoriteter i Irak och Syrien ska kunna definieras som folkmord har vunnit bifall.

Efter fika tog årsmötesförhandlingarna vid. Ur styrelsens verksamhetsberättelse kunde mötesordföranden Camilla Rinaldo Miller läsa om ett verksamhetsår då näringslivsföreningen i Lanna/Bredaryd fick ta emot Vitsippspriset. Partiavdelningen i Värnamo nominerade Ebba Busch Thor till ny partiledare, vilket hon sedermera valdes till. Att äntligen få inviga Familjecentralen efter en lång kamp var roligt. Partiavdelningen har förutom marknadsaktiviteter och höstfest även arrangerat medlemsmöten med olika teman som nytt principprogram och elevhälsa. Vid årsskiftet hade värnamoavdelningen 214 medlemmar.

Från kommunfullmäktigegruppens verksamhetsberättelse kunde årsmötet läsa om ett aktivt debattår med många kristdemokrater som hörts ifrån Kommunfullmäktiges talarstol. Inte minst arbetet med att ta fram en ny vision för Värnamo kommun har krävt mycket arbete och där har kristdemokraterna påverkat formuleringar som att betona att Värnamos tillväxt ska vara mänsklig.

Det var i samband med valen som årsmötets största skräll kom i form av att Camilla Rinaldo Miller meddelade att hon har avsagt sig uppdraget som partiavdelningsordförande efter tre år. Det var sedan Camilla valdes till ordförande för partidistriktet i Jönköpings län, för övrigt Kristdemokraternas största, som hon insåg att hon behöver se över sina engagemang i partiet.

I enlighet med partiets nya stadgar valde årsmötet först Gunnar Crona till ordförande och Christer Fjordevik till vice ordförande.

Till nya styrelseledamöter på två år valdes Arnold Carlzon, Ibrahim Candemir, Camilla Rinaldo Miller, Patrik Ekvall och Xhilda Bushati.

Gunnar Crona, Håkan Johansson, Gunnel Youngström, Torbjörn Eriksson och Lena Freij är valda till årsmötet 2017.

Leif Bäckrud, Peter Johnsson, Monica Johnsson och Mario Mikulic valdes till ersättare i styrelsen.

Utöver dessa val valde årsmötet även nomineringskommitté, valledare och ett antal funktionärer. Medlemsavgiften fastställdes till 180 kronor. Ett förslag till verksamhetsplan för 2016 och övriga frågor om valberedningens arbetssätt och ett uttalande överlämnades till styrelsen för vidare behandling.

Taggar

Dela