Nyheter

Gruppledaren om trafikplanen: ”Helt uppåt väggarna”

Nyheter Jan Cherek (SD) kritiserade förslaget till kommunens plan för trafik under kommunfullmäktige.

– Det här är helt uppåt väggarna. SD:s gruppledare Jan Cherek höll inte tillbaka orden när kommunfullmäktige behandlade förslaget till dokumentet plan för trafik i Värnamo kommun.

På kommunfullmäktige behandlades dokumentet plan för trafik i Värnamo kommun, vars uppgift är att fungera som ett verktyg för att planera för ett långsiktigt och hållbart trafiksystem i kommunen. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C) yrkade på en återremiss av ärendet.

– Vi pratade tillsammans om den fördjupade översiktsplanen i veckan (läs förra veckan). Vi var överens om att vi behövde ge den lite mer tid och eftersom plan för trafik är ett underdokument till FÖP:en så vore det klokt att avvakta lite så att vi säkerställer att båda de här planerna är ordentligt synkroniserande. Tack för ordet.

Jan Cherek (SD) yrkade även han på återremiss av flera anledningar .

– Först och främst är utredningen gedigen, men ur ett Stockholmsperspektiv. Redan i de inledande styckena jämför man Klarabergsgatan i Stockholm med Centralplan i Värnamo. Man pratar om samåkningsplatser i Värnamo: omstigningsplatser, parkeringar, hållplatser, och stationer. I större städer har man så, för att man ska komma med pendeltåget, bussen eller tunnelbanan. Man pratar om reglerade åtgärder för åtstramade parkeringsnormer, parkeringsavgifter, miljözoner, bilfria gator…alltså, Värnamo är ingen miljonstad.  Bilfria gator…okej, man kanske kan ha någon gata man styckar av men miljözoner…det här är helt uppåt väggarna. ”Värnamo kommun har tre övergripande ställningstaganden som ger direkt efterfrågade krav på minskade koldioxidutsläpp, även minskade luftföroreningar och minskat buller”. Jag kan inte hitta vilka bullervärden vi har i dag och hur mycket anser man att det ska behövas sänkas med de åtgärderna som kommer att tas? Det finns ingen rapport på det hela. ”Minska utrymmet för bilparkering på allmän plats för att öka utrymmet för andra hållbara trafikslag och då kan man exempelvis i bebyggelse utöka ytorna för fritidsaktiviteter och grönområden ”. Det är positivt att få lite mer träd och buskar, men jag har lite bättre förslag. Vi har flera stabila ytor, exempelvis Flanaden som förr i tiden var en stor tulpanhäck, men som i dag är en steril yta där folk knappt rör sig nuförtiden. Hur ska man göra för de som har svårt att röra på sig längre sträckor, såsom pensionärer och handikappade? Jag har ett bättre förslag när det gäller parkering. Det är i så fall att göra gångfartsområde från stadshuset rätt igenom staden, plantera buskar och ha parkeringsplatser utmed vägen. Det här påminner om att vi håller på att skapa en ”gated community” i kommunal regi, där man gör ett bygge för de som bor i centrum och de ska ha nära till allt, men frågan är om handeln överlever enbart på de som bor i centrum? Det gör man inte. Ett typexempel på det är Växjö: de krånglade till det med parkeringsplatserna också. I dag skriker handlarna där efter kunderna, som i stället åker och handlar på Grand Samarkand i stället. Det mest komiska jag tyckte i den här rapporten är att ”man ska verka för stadsnära och småskaliga godstransporter och stödja förutsättningar och villkor för innovativa godstransporter, som småskalig godstransport med cykel”, cykelbud med andra ord, ”och med hjälp av drönare”. Vilka av er sitter och tittar på Familjen Jetson? Det här påminner lite om det. Något jag saknar här är att man har inte tagit upp är att man ska använda brevduvor till att dela ut posten. 

Bo Svedberg (S) yrkade även han på återremiss av planen. 

– I grund och botten är Plan för trafik för oss socialdemokrater ett acceptabelt dokument. Dock anser vi att parkeringsfrågan i kommunen inte är löst på ett tillfredsställande sätt. Här saknar vi smartas parkeringslösningar för alla kommunens invånare vad gäller tillgänglighet eller kapacitet. Vi blir inte färre i Värnamo, snarare fler samtidigt som vi ska tackla klimatet. Det räcker inte med att dra ner antalet parkeringsplatser och pendlingsparkeringarna i vår kommun. På grund av denna fråga så tycker vi att vi kan stödja alliansens förslag på återremiss. 

Azra Muranovic (S) gick sedan upp i talarstolen.

– Precis som Mikael sa när han var uppe så är plan för trafik ett viktigt dokument och ett underdokument till FÖP:en, den fördjupade översiktsplanen över Värnamo stad, som är ett underdokument till översiktsplanen i Värnamo kommun. Det som är intressant här är att det dokument av strategisk karaktär, där politiken ska ha varit med och sagt sin sak innan dokumentet kommer till fullmäktige. Att dokumentet Plan för trafik kommer upp som ett beslutsdokument i fullmäktige i den här församlingen och sedan vänder igen, igenom en återremiss av alliansen själva visar ju också på att man inte har kontroll över den politiska processen i sina egna styrdokument. Frågan är om alliansen inte hinner med i den politiska processen, om inte är överens eller om man helt enkelt saknar styrning eller ledning? 

Efter avslutad debatt fick Jan Cherek frågan om han ställde sig bakom Mikael Karlssons återremiss, vilket han gjorde. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera kommunens plan för trafik. 

Taggar

Dela


5 reaktioner på Gruppledaren om trafikplanen: ”Helt uppåt väggarna”

Politiker ska inte ha något med trafiken att göra. Lämna genast det ansvaret till folk med utbildning inom trafiken.

Tur att det finns någon i kommunen som är som Jan.
Värnamo är en liten håla och tur att någon är klarsynt för och sätter stopp när politikernas samtal eskalerar som ett litet barns fantasier och i ivern börjar snegla på Stockholm och drömmer sig bort.
Undrar när första tunnelbanelinjerna kommer upp på deras möten, borde ju kunna få in 3 stationer på Storgatsbacken, en vid Gummifabriken och någon vid ”Xentralstationen”. Kanske vid Finnvedsskolan.
Då skulle ju köer och trafik minska i det stora centrumet.
Alla Värnamobor i centrum kan åka någon tunnelbanestation till stationen och till denna hårt belastade station som det även planeras ett bygge ”kringel” viadukt med speciell cykelväg till stationen.
Hur många i Värnamo ovanför viadukten åker tåg?
Är en station där knappt en kiosk överlever för det är för få kunder/pendlare.
Tack Jan att du håller koll när drömmar och fantasier skenar i väg med våra skattepengar.

Det där med klimat och bilfria gator börjar gå mig på nerverna, jag menar för varje gata som stängs av för biltrafik får ju utsläppen att öka!
Det tvingar ju bilisterna att köra en omväg och därmed längre sträcka för att nå målet!

Jan Cherek är som vanligt väldigt klarsynt i debatten.
Värnamo är inte Stockholm. Värnamo behöver underlätta för besökare till centrum.

/Magnus (Inte SD men oftast positiv till Jans förslag och idéer)

”Omstigningsplatser, parkeringar, hållplatser, och stationer.” – för det har man inte i Värnamo? Snacka om att vara gnällspik.

Kommentarsfunktionen är stängd