Nyheter

Gruppbostad kritiseras för bristande rutiner

Nyheter Vid en inspektion av Arbetsmiljöverket på en kommunal gruppbostad i Värnamo så hittade man flera brister. Bland annat att det inte finns någon förteckning över kemikalier som används i arbetet.

Vid inspektionen i april framkom det bland annat att arbetsplatsen saknade en förteckning samt riskbedömning över de kemiska produkter man använder sig av i arbetet. I inspektionsmeddelandet så står det att personalen använder de städprodukter som finns i brukarnas lägenheter när det städas i bostäder. När det städas i de allmänna utrymmena så använder man sig av de produkter som kommunen har tillhandahållit.

Saknar rutiner för att bedöma risker

Nu kräver arbetsmiljöverket att man ska förteckna de kemiska produkter man använder sig av i verksamheten. Det ska i denna förteckning framgå produkternas farlighet, var de används och förvaras och vilka särskilda regler som gäller för produkten. Man krävs också att bedöma riskerna samt att personalen ska informeras om riskerna samt hur man skyddar sig vid användande.

Arbetsmiljöverkets inspektör skriver i sin rapport att boendet också saknar rutiner för att bedöma risker.
”Riskbedömningar genomförs oftast efter inträffade incidenter och handlingsplaner tas fram för vissa arbetsmiljörisker men inte alla. Om ni inte har rutiner, kan det finnas risker som ni inte känner till, felbedömer och/eller inte åtgärdar. Det kan leda till att arbetstagare blir sjuka eller skadar sig i arbetet”, står att läsa i handlingarna.

Normaliserats

Den tredje bristen som framkom vid besöket var att vissa incidenter som inträffar ofta har normaliserats i arbetet och anmäls därför inte som ett tillbud. Nu kräver arbetsmiljöverket att det ska säkerställas att tillbudsrutinerna fungerar och att alla tillbud rapporteras.

Kommunen har fram till augusti på sig att åtgärda de brister och risker som framkom. Om inte kan myndigheten komma att besluta om ett föreläggande eller förbud mot verksamheten.

Taggar

Dela


1 reaktion på Gruppbostad kritiseras för bristande rutiner

Ny skandal i uppsegling i den mänskliga tillväxtkommunen?

Kommentarsfunktionen är stängd