Nyheter

Gravida avråds resa till områden med zika-virus

Gravida avråds resa till områden med zika-virus

Nyheter Region Jönköpings län avråder gravida kvinnor från icke nödvändiga resor till länder med spridning av zikavirus.

Detta med anledning av den ökning av fosterskador som tros bero på viruset.

– Vi vill stödja barnmorskor och läkare som pratar med kvinnor som ska resa till det här området, i hur man ska tänka. Med tanke på bland annat OS i Rio de Janeiro i augusti vill vi vara tydliga, säger Peter Iveroth, smittskyddsläkare i Jönköpings län.

Zikavirus är ett myggburet flavivirus som länge funnits i Afrika och Sydostasien, men som under det senaste året snabbt fått spridning i Sydamerika, bland annat Brasilien.

Infektionen kan ge feber, ledvärk, utslag och ögoninflammation, men är ofta symptomfri. Hos de allra flesta är sjukdomen mild och snabbt övergående, men zikavirus har fått stor uppmärksamhet sedan man i Sydamerika sett en ökning av fosterskador.

– Om den som är gravid blir myggbiten finns risken för smittspridning till fostret. Rekommendationen är därför att inte bli gravid under resan och en månad efter hemkomsten, säger Peter Iveroth.

Folkhälsomyndigheterna i ett 20-tal länder i Europa, bland annat Norge, Danmark och Finland, har infört rekommendationen för gravida, liksom Europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC. Dock ännu inte svenska Folkhälsomyndigheten.

– Vi tycker att det är rimligt att ge det här stödet till sjukvården och till befolkningen. Om jag hade en resa planerad till detta område skulle jag vilja veta vad den svenska kunskapen säger.

Taggar