Nyheter

Grävarbete på Mossleplatån

Nyheter Just nu pågår en febril aktivitet uppe på Mossleplatån.

Anledningen till arbetet är att Värnamo kommun håller på att gräva fram vattenledningar till det nya bostadsområdet som håller på att byggas söder om sjukhuset.

– Den östra anslutningen av vattnet är färdig. Nu håller vi på med dagvattenledningar och dagvattendammar. Där är vi snart klara. Sedan går vi på en liten bit vattenledning på västra sidan. Därefter kommer vi att flytta över till andra sidan 27:an och börja med avloppsledningen. Den ledningen dras nästan ända fram till nya reningsverket, så där kommer vi att ha att göra under hela 2021, säger Tom Bark, enhetschef på anläggningsavdelningen på Värnamo kommun.

Markarbetena planeras bli klara 2021 och upphandlad entreprenör kommer att färdigställa marken inom det nya området, som beräknas vara färdigt för byggnation vid årsskiftet 2022/2023. För att kunna leda ledningar fram till det nya området kommer också rörtryckningar under vägar att göras. Det arbetet görs under 27:an, väg 588 och järnvägen.

– Arbetet med rörtryckning pågår från oktober 2020 till våren 2021. Entreprenad Styrud utför rörtryckningen och Sandahls arbetar med markförberedelser inför rörtryckningen. Vid Fornminnesvägen har vi även skapat en plats för arbetsbodar, vilka kommer att behövas under en längre tid när det nya bostadsområdet byggs, säger Anita Zukanovic, projektledare för Mossleplatån.

Taggar

Dela


4 reaktioner på Grävarbete på Mossleplatån

Så skönt att dom bygger hus 🏠 och hoppas de bebygger mer åkermark och gärna nära Osudden.

Otroligt att man kan bära sig åt så här. När man har en uttalad agenda att inte fördärva fin åkermark genom att bygga kåkar på den!

Kommentarsfunktionen är stängd