Nyheter

Gratis bad för LSS-tagare fortsätter

Nyheter Ett populärt medborgarförslag bar frukt. Nu fortsätter kommunen tills vidare med satsningen på gratis bad för personer med LSS-beslut i Värnamo simhall.

Glädjen är stor efter tekniska utskottets beslut. Arkivbild

Satsningen på att personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska få besöka simhallen utan att erlägga entréavgift kom till genom ett medborgarinitiativ och har varit igång sedan hösten 2019 på prov. 

Tekniska utskottet beslutade den 9 februari 2021 att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att utvärdera resultatet av satsningen i slutet av 2021. Hittills har inget beslut fattats om satsningen ska fortsätta eller inte. 

Fritidsavdelningen konstaterar glädjande att Värnamo simhall, trots stora svårigheter med pandemirestriktioner, har haft totalt 114 besök av personer med LSS-beslut. Detta trots att simhallen endast kunnat hållas öppen tre månader under 2021. Under 2020 var det totalt 333 besök, men då kunde simhallen ha öppet för dem under nästan hela året. 

Fritidsavdelningen ser även att medlemsantalet bland antalet personer med LSS-beslut ökade under året: från 37 vid årets början till 42 vid årsslutet. Ett konstaterande som gläder fritidsavdelningen, som misstänker att det har varit svårt för målgruppen att anpassa sig efter bokningsbara tider för bad då detta kräver mer planering hos den enskilda. De har förhoppningar om att kunna öka såväl besökare som medlemmar när 2022 går tillbaka till mer ”vanliga” förutsättningar. 

Fritidsavdelningen bedömer att satsningen har varit lyckad och att det är ett initiativ som det är angeläget att låta fortgå. Då målgruppen tidigare inte har varit en speciellt frekvent besökare i simhallen är bedömningen att de medel som fritidsavdelningen förlorar på utebliven intäkt för försäljning av entrébiljetter och årskort är ganska liten. 

”Då det är en målgrupp som har stora utmaningar när det gäller att hitta aktiv, lustfylld, fysisk aktivitet och som är i extra stort behov av folkhälsobefrämjande insatser ligger satsningen väl i linje med fritidsavdelningens övergripande målsättning. Satsningen behöver marknadsföras ytterligare för att nå fler i målgruppen”, skriver fritidsavdelningen och menar att resultatet av satsningen presenteras naturligt tillsammans med övrig besöksstatistik för simhallen årligen till tekniska utskottet. 

Tekniska utskottet beslutade att godkänna informationen och gav klartecken till att låta satsningen, som innebär att kommuninvånare som omfattas av LSS får besöka simhallen gratis, fortsätta tills vidare. 

– Jag är mycket positiv till den här satsningen, så enkelt är det, säger tekniska utskottets andre vice ordförande Azra Muranovic (S). 

– Trots corona och allting så har det varit en uppgång för den här gruppen i simhallen. Det här är en grupp som är viktig att satsa på och det är viktigt att de ges en möjlighet att hålla igång för en ökad livskvalitet, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Taggar

1 reaktion på Gratis bad för LSS-tagare fortsätter

Kommentarsfunktionen är stängd