Nyheter

Granberg fick stå till svars om oanvända pumpar

Nyheter Interpellationen från (SD) till Gottlieb Granberg, tekniska utskottets ordförande, fick svar under fullmäktigekvällen.

Tekniska utskottets ordförande får svara på interpellationen från (SD)

Interpellationen i sin helhet; ”Efter att genom media fått reda på att man köpt in pumpar för tre år sedan och ställt av dessa i ett förråd utan att koppla in dem undrar vi hur man tänker. De summor som sägs i reportaget, är att de kostade 1 miljon kronor styck sedan saknades det budget för att koppla in dem. Man talade också om att dessa pumpar drar för mycket ström, vilket låter som de inte är anpassade för sitt syfte. Min frågor är: – Hur tänkte man när man köpte in dessa pumpar, saknades specifikationen eller var det den tekniska kompetens som sviktade? – Om dessa pumpar inte var anpassad till sitt syfte varför gjordes inte ett återköp?

– Kommer dessa pumpar monteras och vad gör man i så fall med de pumpar som köpts in och används istället? Låg detta inköp under ramavtal, upphandling eller var det ett politiskt beslut?, undrar Jan Cherek (SD). 

Tack för interpellationen. Ni tror att det är enkelt, men det är inte riktigt. Det ska vara en enkel fråga. Det är inte lätt att svara på ja eller nej. Det saknades ingen kompetens och det saknades inte tekniska specifikationer. Det viktigaste som är gjort var underarbetet att hitta en plats var man kunde ställa pumparna. Att det drog iväg på tiden var att det inte fanns elförsörjning. Att den blev senarelagd beror på att man inte kunde hitta de som projekterade, man såg ingen anledning till att jäkta på och det var då ingen panik med att få fram. Pumparna är anpassade i sitt syfte. Allt man gör ligger under politiska beslut. Vi har beslutat det här i kommunfullmäktige när det gäller översvämningsåtgärder och det är där vi beslutar i vad vi ska göra. Så fungerar det, säger tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M).

Taggar

3 reaktioner på Granberg fick stå till svars om oanvända pumpar

Skillnaden på en fråga och en interpellation är
att frågan är enkel att besvara bara till frågaren men en interpellation kräver lite mer eftersom alla ledamöter får delta i debatten.

Kunde inte hitta de som projekterade??
Hade de emigrerat eller var det okända personer?
Gottens svar ger följdfrågor.

Kommentarsfunktionen är stängd