Nyheter

Gör nytt försök att få bygga ut mataffär 

Nyheter 30 nya parkeringsplatser, laddstolpar och utökad yta för e-handel. Framtiden står i fokus när fastighetsbolag gör ett nytt försök att få bygga ut Ica Kvantum i Värnamo.

Fastighetsbolaget Ancore AB gör ett nytt försök att få bygga ut Ica Kvantum i Värnamo.  [1/3]

Förslaget innebär byggandet av 30 nya parkeringsplatser och ett skärmtak på butikens västliga sida samt tillkomsten av en ny pantstation och ett kylrum på den östliga sidan av fasaden. Ritning: Norra Flygeln AB  [2/3]

Förslaget innebär byggandet av 30 nya parkeringsplatser och ett skärmtak på butikens västliga sida samt tillkomsten av en ny pantstation och ett kylrum på den östliga sidan av fasaden. Ritning: Norra Flygeln AB  [3/3]

Tidigare under året berättade vi om Ancore Fastigheter AB:s försök att få bygga ut Ica Kvantum. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade då att avslå bolagets ansökan, med anledningen av att en stor del av byggnationen skulle ske på prickad mark samt på grund av den rådande trafiksituationen på platsen. Ancore Fastigheter AB tog till sig av kritiken och har nu skickat in en ny bygglovsansökan. 

Det nya förslaget innebär byggandet av 30 nya parkeringsplatser och ett skärmtak på butikens västliga sida samt tillkomsten av en ny pantstation och ett kylrum på den östliga sidan av fasaden. Totalt sett en tillbyggnation på 182 kvadratmeter. 

Vi har nu tagit åt oss av avslaget och gjort en ny översyn där vi har fått kompromissa en del för att tillgodose nämndens önskemål. Vi har nu ytterst lite byggnationsplaner på så kallad prickad mark, vilket vi hoppas nämnden finner försvarbart. Vi gör ju detta för att klara de allt hårdare EU-direktiven från ett hållbarhetsperspektiv. Stora investeringar kommer bland annat göras i energioptimering i hela fastigheten, allt från nya kyl- och ventilationssystem till nya kyl- och frysdiskar.

– Vi har ju genom pandemin sett en förflyttning till den digitala handeln, vilket har varit väldigt lyckad hos oss. Allt har ju gått jättesnabbt här och vi har fått göra många provisoriska lösningar för att klara av detta. Genom denna förnyelse kommer kundnyttan samt arbetsmiljön bli betydligt bättre för de som jobbar med e-handel. Vi är i dag närmare 110 anställda på ett helår vilket även kräver större personalytor, detta kommer verkligen att uppskattas av våra anställda. Vi hoppas nu att våra kompromisser mottages väl och att vi får flera vinnare i detta, både kunder, personal och framförallt miljön.

– Då kunder nu vänder åter så behöver vi fler parkeringsplatser. De vi nu vill bygga är dedikerade för lättare onlinehandel samt laddstationer till el-bilar, vilket är ytterligare en miljösatsning, skriver Rainer Lorenzen, butikschef på Ica Kvantum i Värnamo i en mejlkommentar till tidningen.

Taggar

3 reaktioner på Gör nytt försök att få bygga ut mataffär 

Hoppas de kommer på att det behövs ”familje”-parkeringsplatser med lite större plats på sidorna vid denna butik! Som det nu är blir det tyvärr mycket parkeringsskador på denna parkering…

Kommentarsfunktionen är stängd