Nyheter

Gemensam satsning mot gängen i Värnamo

Nyheter Polisen och Värnamo kommun kommer att göra en gemensam satsning mot gängkriminaliteten. Dessutom kommer allmänheten att få en möjlighet att tycka till om detta problem.

Polisen och Värnamo kommun kommer nu att inventera allmänhetens åsikter och tankar kring gängkriminaliteten i Värnamo.

Den 24 april kommer både polisen och representanter från kommunen att finnas på plats på Gummifabriken. Förhoppningen är att allmänheten ska komma förbi och dela med sig av sina åsikter. Efter träffen med allmänheten den 24 april kommer allmänhetens åsikter att sammanställas.

– Sedan kommer vi att hålla en gemensam workshop den 29 april. Där kommer det att medverka folk från både polisen, politiker, tjänstemän och folk från skolan, berättar Charlie Rendahl som tillförordnad lokalpolisområdeschef i Värnamo.

Tanken är att resultatet av workshopen sedan ska sammanställas till ett handlingsprogram där det beskrivs hur kommun och polisen ska arbeta för att förebygga gängkriminaliteten i Värnamo.

Taggar