Nyheter

GC-väg dyrare än beräknat 

Nyheter Bygget av gång- och cykelvägsanslutningen nedanför Libanongården blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen.

Bygget av gång- och cykelvägsanslutningen nedanför Libanongården blev dyrare än kommunen hade räknat med, visar slutredovisningen. Arkivbild: David Alin

I samband med att Trafikverkets byggde suicidstaket längs järnvägen genom Värnamo stad inkom synpunkter från kommuninvånare att en gammal smitväg nedanför Libanongården gjorts obrukbar. Vid efterforskningar konstaterades att staketet placerats en bra bit in på kommunal mark. Efter en dialog med myndigheten konstaterades att det skulle vara möjligt att bygga en gång- och cykelväg på sträckan, vilket innebar att suicidstaketet då kan flyttas till ett bättre läge i fastighetsgränsen mot järnvägen. Medel avsattes och projektering med efterföljande byggnation följde. 

Tekniska förvaltningen anvisades 600 000 kronor ur potten ”GC-vägar för fördelning” till projektet som påbörjades 2020 och blev klart 2022. När projektet nu slutredovisas visar det sig att vägen har kostat 815 155 kronor, vilket innebär ett underskott med 215 155 kronor.

Att kostnaderna blivit större än beräknat beror mycket på komplicerad framdrift då arbetet bedrivits i direkt anslutning till järnväg och den kravställning som där råder /…/ Projektet genomfördes enligt intentionerna och har gett stadens invånare ett genare gång- och cykelstråk”, skriver tjänstemännen i slutredovisningen. 

Tekniska utskottet beslutade på utskottets allra sista sammanträde att godkänna slutredovisningen och att underskottet regleras mot potten ”GC-vägar för fördelning”.

Taggar

Dela


1 reaktion på GC-väg dyrare än beräknat 

Sedan har det ju tidigare också hänt att cykelvägar har fått bekosta kommunala tjänstemäns privata intressen så det kanske inte är så konstigt att det fattas lite.

Kommentarsfunktionen är stängd