Nyheter

Gatumiljö vid nybyggt bostadsområde ska förbättras 

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden anvisar 1 miljon kronor till ett projekt för gatuarbeten vid det nybyggda kvarteret Sadelmakaren på Fredsgatan i Värnamo.

Teknik- och fritidsnämnden anvisar 1 miljon kronor till ett projekt för gatuarbeten vid det nybyggda kvarteret Sadelmakaren på Fredsgatan i Värnamo. Arkivbild: David Alin

I samband med nybyggnation av flerbostadshus på kvarteret Sadelmakaren i Värnamo stad har det genomförts omfattande ledningsarbeten i intilliggande gator. Enligt avtal mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och fastighetsbolaget Nivika står Nivika för delar av åtgärderna med bland annat ett större dagvattenfördröjningsmagasin i Fredsgatan. Teknik- och fritidsförvaltningen har inget specifikt projekt i området men som brukligt ses VA-system (vatten- och avloppssystem) och annan infrastruktur över när anläggningsarbete genomförs. VA-förbättringarna finansieras genom rambudget för ledningsförnyelse och förbättringarna i gatumiljön finansieras genom rambudget för projekt ”Gatuarbeten vid ledningsförnyelse”. 

I samband med omfattande ledningsarbeten i befintliga gator ser teknik- och fritidsförvaltningen, ofta i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen, över befintliga trafiklösningar och föreslår förbättringar i samband med återuppbyggnaden av kommunens gator och vägar. I detta fall gjordes utredningar i samband med framtagande av detaljplanen för nybyggnationen och en ny typsektion med trädplantering och gatuparkeringar togs fram. Åtgärden har förkostnadsberäknats till 1 miljon kronor. 

För att täcka kostnaderna föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att det fördelas 1 miljon kronor från projekt ”Gatuarbeten vid ledningsförnyelse” till projekt ”Gatuarbeten vid Sadelmakaren”. ”Projektet Gatuarbeten vid ledningsförnyelse” avser ombyggnationer av gatumiljö i samband med ledningsförnyelse, i projektpotten finns i dag 3,27 miljoner kronor. Efter att teknik- och fritidsnämnden anvisat förvaltningens begärda summa återstår 2,27 miljoner kronor i projektpotten. 

Taggar

Dela


1 reaktion på Gatumiljö vid nybyggt bostadsområde ska förbättras 

Kommentarsfunktionen är stängd