Nyheter

Gata begåvas med cykelparkering

Nyheter Teknik- och fritidsnämnden satsar 250 000 kronor på en cykelparkering på Kapellgatan.

Bilder: David Alin/Värnamo kommun

Bussresenärer som åker från hållplats Kapellgatan på Nydalavägen kan snart parkera cyklar på ett säkert sätt i anslutning till hållplatsen.  [1/3]

Innanför korsningen Kapellgatan-Nydalavägen ska det byggas en cykelparkering.   [2/3]

Ritning över cykelparkeringen.   [3/3]

Busshållplatsen Kapellgatan i Värnamo trafikeras av stadsbusslinje 50 och direktbusslinje 500 mellan Värnamo och Jönköping. Hållplatsen servar hela den östra delen av Värnamo och har många av- och påstigande per dag. Hållplatsen är i dag inte optimal och saknar väderskydd och parkeringsmöjligheter för cyklister och bilar. Bland annat passerar ett huvudstråk för gång- och cykeltrafik rakt över perrongen.

”Det har inkommit ett antal synpunkter från resenärer och angränsande fastighetsägare om att möjligheten för cykelparkering behöver lösas. Cyklar står idag parkerade på angränsande fastighet och på GC-vägen/perrongen. Parkerade cyklar på GC-vägen (gång-cykelvägen) är problematiskt ur trafiksäkerhets- och driftsperspektiv”, skriver tjänstemän.

I kommunens investeringsbudget för 2024 samt investeringsplan 2025 till 2028 finns under år 2026 två miljoner kronor avsatta för en ombyggnation av hållplatsläget. För att lösa den aktuella frågan föreslår teknik- och fritidsförvaltningen att det skyndsamt ska byggas en cykelparkering i anslutning till hållplatsen. Teknik- och fritidsnämnden gick på förvaltningens linje och beslutade att fördela 250 000 kronor från potten för projekt ”GC-vägar för fördelning” till projektpotten ”Cykelparkering Kapellgatan”.

Taggar

Dela