Natur

Gästnaturfotograferna, del 19,

Natur Vår natur- och kulturkrönikör Dan Damberg presenterar i denna krönika bilder från andra naturfotografer.

Gästnaturfotograferna, del 19, en natur- och kulturkrönika i 43 bilder om den härliga naturen genom gästande naturfotografers kameraögon.

Text Dan Damberg, Skillingaryd, foto Amer Ramic, Skillingaryd, Admira Dedic, Skillingaryd, Kjell Holmqvist, Huskvarna och Fredrik Törnberg, Skillingaryd, Oddbjörn Nilsen, Hestra, Olle Sahlberg, Värnamo, Hans Boberg, Götafors, Vaggeryd, Matz Bogren, Torp, Värnamo  och Anette Blomén, Skillingaryd.

Bilderna är tagna under våren och sommaren år 2019.

Allmän skräddare, ”Gerris lacustris”, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Allmän snabelsvärmare eller Större snabelsvärmare, ”Deilephila elpenor”, Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Barkborreangrepp vid Bohultasjön på Skillingaryds skjutfält år 2009, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Barrträdlöpare, ”Rhagium inquisitor” eller Lövträdlöpare, ”Rhagium mordax”, foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

Bokar som vuxit ihop i Brotorpabäckens naturreservat utanför sjön Rymmen, foto Olle Sahlberg, Värnamo.

Art av dagslända, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Arten eldlus, foto Matz Bogren, Torp, Värnamo.

Orkiden flugblomster, Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Förmodligen arten Prydlig pärlemorfjäril, Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Grönsnabbvinge, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Gullvivor i blom, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Hagtornsfjäril på oxtunga, Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Hagtornsfjäril, Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Hagtornsrost, ”Gymnosporangium clavariiforme”, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Halsbandsflugsnappare, Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Borrad vattenledning i trä, furu, original, gav vatten från Bjälkön till fontänen vid Götaströms bruk, foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Bohål i asp, större hackspett hane, matar ungar, norr Götaströms bruk, foto Anette Blomén, Skillingaryd.

Knipa med fyra små dunungar, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Knippfryle, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Myrbagge, ”Thanasimus formicarius”, storätare av granbarkborrelarver, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Ormöga, foto Oddbjörn Nilsen, Skillingaryd.

Puktörneblåvinge, Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Svart-vit flugsnappare, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Sandflodtrollslända, ”Gomphus vulgatissimus”, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Skogssnäppa, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Späd ögontröst, varieteten ”tenuis”, Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Mycket lång sporre, kanske brudsporre, Öland foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Mycket lång sporre, kanske brudsporre även detta, Öland foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Tallspinnare, ”Dendrolimus pini”, foto Fredrik Törnberg, Skillingaryd.

Tosteblåvinge, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Trana på bo, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Trana på bo, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Trana på bo, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Två ägg i tranans rede, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Bara ett ägg kvar i tranans rede, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Räv i närheten av ett rede med ägg från trana, dessa ägg är nu borta, kanske blev de föda åt räven, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Ullranunkel eller Ullsmörblomma, endast på Öland, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna.

Vit sminkrot, Götafors, Vaggeryd, foto Hans Boberg, Götafors, Vaggeryd.

Älgtjur, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna. Det till synes blinda och stirrande ögat är ett horn på väg att växa ut.

Det riktiga ögat sitter snett nedtill under den stirrande hornstumpen och är mörkt.

Älgtjur, foto Kjell Holmqvist, Huskvarna. Det till synes blinda och stirrande ögat är ett horn på väg att växa ut.

Det riktiga ögat sitter snett nedtill under den stirrande hornstumpen och är mörkt.

Blåhjon, ”Callidium violaceum”, är en skalbagge i familjen långhorningar som är 8-16 millimeter lång, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Blåhjon finns över hela Norden utom på Island, Grönland och allra längst i norr och larverna lever under bark på granved och tallved, främst sådan som lagras under tak i till exempel vedbodar.

Ladusvalor, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Rosenbräcka, ”Saxifraga × arendsi”, med för mig okänd stekel på jakt bland blommorna, den är alldeles gul på huvudet av pollen, foto Oddbjörn Nilsen, Hestra.

Stenmurar är det perfekta underlaget för växter som trivs i karga förhållanden och bildens rosenbräcka behöver minimalt med jord och växer ofta rätt på stenarna som det ser ut men oftast har en planta fått fäste i en liten jordboll, löv eller annan humus som kilat in sig mellan stenarna och sedan växer plantan mattlikt vidare åt sidorna, men behåller fästet i skrevan.

Det finns massor av olika bräckor, ”Saxifraga”, och till släktet hör även mandelblom och fjällbrud för att bara nämna några mer högväxande arter.

Det är lätt att föröka rosenbräckor om man vill sprida på dem, ta bara en tuss bladverk med lite rot och sätt ner den i lätt fuktad jord, tryck till så inte tussen blåser bort och vattna den under ett par veckors tid och snart har det bildats nya rötter och den lilla plantan fortsätter att expandera åt sidorna men eftersom tillväxten är så starkväxande måste man ibland begränsa rosenbräckans framfart och se till så den inte växer in i och över andra mindre konkurrenskraftiga arter.

Dela