Nyheter

Går gott för kommunens skolor

Nyheter Skolorna i Värnamo blir allt bättre. Men det fortfarande områden där man kan bli bättre. Detta enligt uppgifter från Skolinspektionen.

Barn- och utbildningschef Elisabet Nord. Foto: Värnamo kommun

När skolverket 2014 gjorde en inspektion av kommunens skolor framkom det många brister.

Skolverket gör en vart tredje år en granskning av landet skolor.
Under våren har därför  skolorna i Värnamo på nytt granskas.
Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Resultatet i det här fallet kan barn- och utbildningsförvaltningen glädjas åt att framsteg har gjorts på flera områden där man tidigare fått kritik.

– Vi ser att det grundarbete som vi har genomfört sen förra inspektionen har lyckats och att planer och dokument är på plats för att kunna driva en god verksamhet, säger barn- och utbildningschef Elisabet Nord på kommunens hemsida.

– I de beslut som hittills kommit in skiljer sig bedömningen från verksamhet till verksamhet. Det som vi generellt kan se är att vår verksamhet fortfarande har brister som behöver åtgärdas. Skolinspektionens uppgift är att tala om för oss vad vi kan förbättra. Besluten är därför en viktig del i vårt framtida utvecklingsarbete, säger Elisabet Nord.

Taggar