Nyheter

Bekräftade fall inom omsorgen

Bekräftade fall inom omsorgen

Nyheter Fyra fall av covid-19 har bekräftats inom omsorgen.

Det finns i dag fyra bekräftade fall av covid-19 inom omsorgsförvaltningens verksamhet; tre inom äldreomsorgen och ett inom funktionshinderomsorgen. 

– Även om vi utför tester hela tiden, och som tur väl är de flesta negativa, så är det tråkigt att det förekommer, berättar Ulrika Gustafsson, chefen för omsorgsförvaltningen.

Inom funktionshinderomsorgen har nu ett covid-team startats upp, som ska fungera på samma sätt som det covid-team som finns inom äldreomsorgen. Även detta team kommer bemannas efter behov vid bekräftad eller misstänkt smitta inom verksamheten.

– Det känns jättebra, för då kan vi jobba kring en enskild grupp bland våra brukare, säger Ulrika Gustafsson.

Taggar