Nyheter

Funktionshinderbanan kom till Värnamo

Nyheter Fler och framför allt bättre LSS-hem.

Psykologen Terése Österholm ska cykla med kampanjen Funktionshinderbanan till Jönkoping  [1/4]

Terése Österholm och Robin Berkhuizen kommer att cykla på parcykeln från Värnamo till Jönköping.  [2/4]

Parcyklen används flitigt inom LSS, i den här versionen är den batteridriven, vilket hjälper cyklisterna en hel del.  [3/4]

I dag kom Funktionshinderbanan till Värnamo, Katarina Jönsson och Robin Berkhuizen cyklade.  [4/4]

Med den målsättningen i bagaget cyklar Robin Berkhuizen  80 mil, från Landskrona och upp till Gävle på en parcykel.

Cykelturen ingår i kampanjen Funktionshinderbanan och har som målsättning att ventilera frågan om hur ett bra LSS-hem ska se ut.

Under sin cykelfärd kommer Robin Berkhuizen att träffa en mängd olika personer som alla har det gemensamt att de är involverades i LSS på olika sätt.

I dag kom Robin Berkhuizen till Värnamo för att träffa psykologen Terése Österholm. Hon arbetar bland annat med att utbilda personal som arbetar inom LSS.
– Vi ska prata om hur den psykiska miljön miljön ser ut i de LSS-bostäder som byggs, säger Robin Berkhuizen.

Han berättar att det finns strikta regler för hur den fysiska miljön ser ut när man bygger bostäder.
– Men när det gäller den psykiska miljön så finns det inga regler, konstaterar han. Han berättar att det i nästan 50 procent av de svenska kommunerna råder en brist på LSS-bostäder.
– Ofta gör kommunerna en kompromiss och exempelvis bygger om kontor till LSS-bostäder.
– LSS-bostäderna ska hjälpa de boende, men kan i stället stjälpa, om man inte gör rätt när man bygger dessa bostäder, fortsätter Berkhuizen.

 Han konstaterar att många av dem som har LSS-boende är extremt känsliga för stress.
– Då kan fel färg eller olika ljud bli väldigt påfrestande för de boende, fortsätter han.
Om detta och många andra frågor ska han samtala med Terése Österholm om.
Sedan kommer funktionshinderbanan att fortsätta till Jönköping. Den sträckan så kommer han få sällskap på cykeln av Terése Österholm.
Kampanjen startade den 11 september och kommer att hålla på fram till den 29 september.
Fotnot: LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Taggar

Dela