Nyheter

Fullmatat frukostmöte

Nyheter Från att "våga fråga” till utmärkelser. Mars månad inleddes med ett fullmatat frukostmöte på Vandalorum.

Ida Vesterlund och Inga Gligic på medborgarförvaltningen berättar om kommunens arbete mot att förebygga psykisk ohälsa. Bild: David Alin  [1/4]

Tommy Sjögren och Mikael Grund Johansson på Arbetsförmedlingen gav en uppdatering om arbetsmarknadsläget. Bild: David Alin  [2/4]

Sebastian Mårtensson och Erik Forsberg berättade om Delex verksamhet. Bild: David Alin  [3/4]

Kulturchef Lars Alkner och fritidschef Johan Arvidsson berättade om utmärkelserna "Årets kulturkommun" och "Årets friluftskommun". Bild: David Alin  [4/4]

Först ut var Ida Vesterlund och Inga Gligic på medborgarförvaltningen som berättade om kommunens arbete med att förebygga psykisk ohälsa.

– Statistiskt sett omkom 1 569 personer i suicidrelaterade händelser under 2022. 15 690 allvarliga suicidrelaterade händelser inträffade och totalt rapporterades 156 900 fall om allvarliga suicidtankar inrapporterades. Jämförelsevis skedde det under samma år 229 dödsolyckor i trafiken, 100 dödsbränder och 70 drunkningsolyckor. Ungefär 20 procent av dessa tror man är suicidrelaterade. 1,5 miljoner människor har någon gång försökt att ta sitt liv, säger Ida Vesterlund.

46 procent av alla pågående sjukskrivningar i Jönköpings län beror på psykisk ohälsa. I Sverige som helhet uppskattades cirka 160 500 sjukår gå förlorade under 2022 på grund av dagar med sjuk- och rehabiliteringsersättning. Det var en ökning med 6 200 sjukår under 2022 jämfört med 2021. I Sverige som helhet går 71 miljarder kronor förlorade i form av uteblivet värdeskapande för varje enskild kommun. Sjuknotan för psykisk ohälsa ligger på 33 miljarder kronor och sjuknotan för fysisk ohälsa ligger på 38 miljarder kronor årligen. Under 2022 låg sjuknotan på totalt 247 miljoner kronor i Värnamo kommun. Vi har räknat ut om vi skulle lyckas sänka sjuknotan med en tredjedel så skulle vi 82 miljoner kronor om året. Det är naturligt för oss att prata om fysisk ohälsa men inte lika naturligt att fråga hur man mår när man pratar om fysisk ohälsa, säger Inga Gligic.

– Varför ska man arbeta med psykisk ohälsa? Först och främst för att det är medmänskligt men även lönsamt. Samtidigt är det den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Undersökningar visar att wn arbetstagare som upplever arbetsmiljöproblem kan ha ett produktionsbortfall på 38 procent vilket innebär 15 timmars arbetstid i veckan för en arbetsgivare, säger Ida Vesterlund.

Kommunen har tagit ett krafttag i frågan gällande psykisk ohälsa. Utifrån arbetsmaterialet ”våga fråga” håller kommunen just nu på att utbilda personalen i hur man förebygger psykisk ohälsa.

– Materialet syftar till att bidra till en bättre medmänsklighet. Tio samtalsledare har tagit del av materialet och omvandlat det så att det passar oss. Just nu håller vi på att utbilda alla chefer i kommunen. De i sin tur kommer att utbilda sina medarbetare i samband med APT och arbetslivsdagar. Till slut kommer kommunens över 3 000 anställda att vara utbildade i det hela. Vår förhoppning är att de i sin tur delar med sig av informationen till familj,  vänner och grannar så att vi skapar förutsättningar för att verka enligt kommunens vision om en mänsklig tillväxtkommun, säger Inga Gligic och Ida Vesterlund.

— Efter att ha utbildad de kommunala verksamheterna så har vi tänkt att utbilda näringslivet i det hela, så att det förhoppningsvis ger effekt även i era verksamheter, avrundar duon.

Därefter gav företagsrådgivarna Tommy Sjögren och Mikael Grund Johansson på Arbetsförmedlingen en kort uppdatering om arbetsmarknadsläget.

– Vi är inne i en konjunkturavmattning med inflationen på väg ner och med fortsatt höga räntor, där en svag krona gynnar export men ger dyrare import. Vi ser att konjunkturavmattningen fortsätter redan mot slutet av året kommer den att minska och vi ser också att den konjukturavmättning vi ser nu inte kommer att bli utdragen över tid, säger Tommy Sjögren.

– I rikstidningarna pratades det om ett svårt läge varselmässigt. Vi känner inte igen oss i den bilden. Vi hade fler varsel under 2023 men under de 25 år jag har varit en del av Arbetsförmedlingen så har jag aldrig upplevt så lite varsel som under 2022.  Vi ser att det är hög arbetslöshet på höglandet, mycket på grund av småhusindustrin med mera, men kollar man på andra sidan E4:an är det ett helt annat sätt. Längst upp i Norrland är minst arbetslöshet i hela landet och det pratas mycket om att Arbetsförmedlingen ska underlätta för människor att flytta dit jobben finns, men varför ska vi prata geografisk rörlighet till Norrland när invånare lika gärna kan flytta till de västra delarna av länet?, säger Mikael Grund Johansson.

Erik Forsberg och Sebastian Mårtensson presenterade sedan Delex verksamhet i Forsheda. Verksamheten började som firma Bengt Forsheda 1965 och blev 1974 Delex. Med tiden har företaget vuxit och sedan 2000 befinner de sig i lokaler längs med 27:an utanför Forsheda. Företaget har i dag tillverkning även i fabrik i Polen och har byggt upp en gedigen portfölj med samarbetspartners: från biltillverkaren Aston Martin till Ikea.

Mötet avrundades med att kommunens fritidschef Johan Arvidsson presenterade priset ”Årets friluftskommun” att kommunens kulturchef Lars Alkner presenterade bakgrunden till utmärkelsen ”Årets kulturkommun” som Värnamo kommun tilldelades under 2023.

Taggar

Dela