Nyheter

Fullmäktige klubbade reviderad budget

Nyheter Utökad vuxennärvaro i skolmiljöer och fler feriepraktikanter. Det blev resultatet när kommunfullmäktige antog en reviderad alliansbudget.

Arken förvandlades för ett par timmar till ett åsiktstorg. Efter närmare två timmars diskussion var det dags för omröstning mellan de tre budgetförslagen som låg på Värnamos kommunfullmäktigeledamöters bord. Omröstningen resulterade i att fullmäktige antog en reviderad variant av Alliansens budgetförslag för de kommande åren. Ett förslag som bland annat innebär satsningar på en ny simhall i kommunen, viaduktens ersättare, utökade föreningsvandringar, en föreningsmiljon, byggnation i trä, ett trygghetsbelysningsprojekt och kompetensutveckling.

Vi i Alliansen har spelat tillsammans i många år och lägger en av våra mest offensiva budgetar i historien, med stora satsningar. Ändå räknar vi med ett ekonomiskt resultat på 97 miljoner kronor nästa år. Alliansen satsar på trygghet och folkhälsa och som kristdemokrat är jag väldigt stolt över satsningarna på föreningsmiljonen, trygghetsbelysning, landsbygdsutveckling, barn och unga och grönt samhällsbyggande. I dag har ni chansen att lägga er röst på ett vinnande lag, så satsa på Alliansens förslag, sa gruppledaren Håkan Johansson (KD) med anledning av Sveriges landskamp mot Polen som pågick under sammanträdet.

Alliansens budgeterade överskottet på 97 miljoner kronor blev en het fråga under debatten.

— Vi tycker att man ska trycka ut mer pengar i organisationen. Vi anser att de behövs bättre där än att de läggs på hög, sa oppositionsrådet Azra Muranovic (S), vars parti hade budgeterat för ett överskott på 75 miljoner kronor under 2022.

Sverigedemokraterna lade fyra tilläggsyrkanden.

– Vi har under denna regering upplevt ett eskalerande av skjutningar, sprängningar och övrigt våld. Från att varit ett storstadsfenomen med sina no-go zoner så har även vi fått vår beskärda del av dessa kriminella handlingar. I dag har vi medborgare i vår kommun som inte vågar gå ut efter mörkrets inbrott, en otrygghet där ansvaret ligger på oss politiker att rätta till. När regeringen sviker så får vi med kommunala krafter försöka skapa den trygghet som Värnamos medborgare kräver och förtjänar, sa gruppledaren Jan Cherek (SD).

Sverigedemokraterna hade fyra tilläggsyrkanden till det vinnande budgetförslaget. Fullmäktige godkände tre av dem:

– Ökad vuxennärvaro i högstadiet kombinerat med utökad resurs inom fältassistentverksamheten. Två tjänster som båda fördelas lika mellan barn- och utbildningsförvaltningen och medborgarförvaltningen. Förvaltningarna ska från nästa år få vardera 750 000 kronor, alltså totalt 1,5 miljoner kronor per år.

Att kommunstyrelsen i sin driftbudgetsram från och med 2022 tillför 50 000 kronor för feriearbete utöver budgeterat förslag.

– Stryk 28 miljoner kronor för ny bassängyta vid simhallen i tekniska utskottets investeringsram.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Fullmäktige klubbade reviderad budget

Vinnande funktion under flera år vad det någon politiker uttryckte sig under fullmäktige. Vinnande lag utvecklas, ser möjligheter att bli bättre, vågar lyssna på andra. Vinnande lag vågar erkänna fel och brister och hitta en väg framåt, lever i verkligheten tills skillnad mot vad ni kallar ett samspelat lag.
Nästa fråga, fältverksamheten och dess funktion kan den redovisas vad den åstadkommer och inte att jag tror att den inte behövs men intresserad av vad den åstadkommer.

Vad görs för satsning på äldreomsorgen?
Inget nämnt från alliansen ovan.
Arbetsmiljö och schemaläggning är oattraktiv och eftersatt, pengar hade behövts där.
Borde finnas pengar till välfungerande nattisverksamhet i stället för detta stora överskott.
Synen på omsorgen och statusen för arbetet som utförs där blir allt sämre i stället för lyfta yrket.
I stället anlitas konsulter för att utreda höga sjuktalen i kommunen i stället för att göra det uppenbara; rimliga scheman med möjlighet till återhämtning.

Kommentarsfunktionen är stängd