Nyheter

Fullmäktige klubbade reviderad budget

Nyheter Efter votering antog kommunfullmäktige en reviderad alliansbudget.

Arken förvandlades för ett par timmar till ett åsiktstorg. Efter votering (20-11 till Alliansen) beslutade kommunfullmäktige att anta en reviderad variant av Alliansens budgetförslag för de kommande åren. Ett förslag som bland annat innebär byggsatsningar i tre olika områden, mer pengar till kulturskolan, byggnation av förskolor i Bredaryd och Värnamo samt förskollärar- och specialistsjuksköterskeutbildning.

Trots det här året presenterar vi en budget med framtidstro i de här tiderna, med stora satsningar på att utveckla tillväxtkommunen, säger Håkan Johansson (KD), gruppledare.

Sverigedemokraternas vågmästarroll spelade en avgörande roll för utgången.

– Det finns styrkor i både Alliansens och Socialdemokraternas förslag. Vi måste se till helheten. Vi har övervägt positiva saker i bägges budget, (S) satsning på vård och omsorg och Alliansens satsning på byggnation. Vi yrkar bifall till Alliansens budget, säger gruppledaren Jan Cherek, (SD).

Sverigedemokraterna hade fyra tilläggsyrkanden till budgetförslaget. Fullmäktige godkände tre av yrkandena:

700 000 kronor till kommunledningsförvaltningen för att starta ett ungdomspolitiskt program samt att utreda tillsättningen av en ungdomssamordnare med ett nära samarbete med medborgarförvaltningen fältgrupp

– 500 000 kronor för en utredning av en framtida arenastad

– Barn- och utbildningsnämnden och kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att starta ett projekt liknande ”Alla på banan” för att öka språkkompetensen bland personalen, inom den kommunala verksamheten, där utbildningen bör inriktas mot yrkessvenska

Taggar

Dela