Nyheter

Renovering av skolkök en fråga för fullmäktige

Nyheter På kommunfullmäktige behandlas renoveringen av Mossleskolans kök.

På tekniska utskottets sammanträde diskuterades en renovering av skolköket på Mossleskolan, som länge varit i behov av ombyggnad.

Utskottet beslutade att skicka ärendet vidare för behandling på kommunfullmäktiges sammanträde i januari.

De har föreslagit fullmäktige att anvisa tekniska utskottet 1 miljon kronor ur ombudgeterade medel ur 2018 års investeringsbudget till att finansiera en renovering av skolköket.
Taggar