Nyheter

Fullmäktige beslutar om pumpstation på Mossleplatån

Nyheter Tekniska utskottet har sagt sitt. Kommunfullmäktige beslutar om byggandet av en pumpstation på Mossleplatån.

På Mossleplatån föreslås bygget av en ny pumpstation.  [1/3]

Tanken är att pumpstationen ska leda spillvatten från Värnamo, Åminne och Hånger till reningsverket vid Pålslund.  [2/3]

Den nybyggda pumpstation vid Åbroparken kan få sällskap.  [3/3]

I samband med att det nya bostadsområdet på Mossleplatån, söder om sjukhuset, utförs omfattande VA-arbeten utanför planområdet. I VA-verksamhetens investeringsbudget finns ett projekt, ”Förstärkning detaljplaner”, som avser hantera kostnader för VA-system som uppstår i samband med exploateringar, utanför själva planområdet.

I projektet har pengar budgeterats för att finansiera en pumpstation på Mossleplatån samt en överföringsledning från pumpstationen till reningsverket Pålslund. Tanken är att spillvatten från Värnamo, Åminne och Hånger ska pumpas via stationen direkt till reningsverket.

Av den anledningen behövs pengar flyttas från projektet ”Förstärkning detaljplaner” till projektet ”Mossle SPU samt överföringsledningar”.

På tekniska utskottets senaste sammanträde diskuterades ärendet. De föreslår kommunfullmäktige besluta att 10 miljoner kronor ur 2020 år investeringsbudget för projekt ”Förstärkning detaljplaner” anvisas till projekt 304060 ”Mossle SPU samt överföringsledningar” för att kunna genomföra byggandet.

Taggar

Dela