Nyheter

Fullmäktige behandlar förstudie om ny bassäng

Nyheter Tekniska utskottet har föreslagit kommunfullmäktige att bevilja en förstudie värd en halv miljon kronor för en ny simbassäng i Värnamo simhall.

Ritning över ytan för tilltänkt simbassäng. Illustration: Värnamo kommun

Kommunens utredning om framtida behov av fritidsanläggningar visade att bassängytor saknas i kommunen och att beläggningen i Värnamo simhall är hög, med ett snitt på 132 000 besökare per år.

Utredningen visar att en simhall är central för många intressenter i en kommun, i synnerhet för att skolorna ska lära barn att simma. Men en simhall uppmuntrar även människor i alla åldrar till fysisk aktivitet, exempelvis motionssim. Förstudien kommer att kartlägga tillbyggnadens utseende, storlek, funktion och tekniska lösningar. Allmänheten och föreningar som i dag nyttjar simhallen kommer att involveras i projektet.

Kommunens tanke är att besökaren ska uppfatta tillbyggnaden som en utökning av den befintliga simhallen, men att den tekniskt sett kommer att vara ett helt eget system som ej påverkar dagens existerande system. För att motivera en tillbyggnad, behövs det säkerställas vad för åtgärder som krävs för att förlänga den nuvarande simbassängens livslängd. I förstudien kommer det att finnas en grovkalkyl för de eventuella åtgärder som behövs.

Under tekniska utskottets sammanträde i går diskuterades ärendet. Tekniska utskottet beslutade att återkalla sitt beslut från den 22 september och har föreslagit kommunfullmäktige att anslå 500 000 kronor ur 2021 års investeringsbudget för att inleda en förstudie gällande en ny bassängyta för simhallen.

Taggar

1 reaktion på Fullmäktige behandlar förstudie om ny bassäng

Jaha, då var det återigen dags för förstudie efter förstudie för en ny byggnation av en simhall.
Efter alla förstudier och konsultarvoden som skapat där så har ju Värnamoborna knappast fått någonting alls mer än försämringar och kommunala penningförluster i form av konsultarvoden.
Räkna på de ni.
I dagsläget hade vi kunnat haft två om inte tre simhallar i den penningpungen, på annan planritad karta, kanske rent av i ytterdelarna.
Men med pålad backe, ger ju mersmak för dem som inbringar guldmynt i byxorna sina, med sina löftens ord.
Tja, rämnar marken flyter väl allt ut i ån bredvid.
Skenar allt så släpper ju de penninggiriga ut sina hästar i hopp om att inbringa allt som går att inbringa.
Det är sannerligen en en lustig värld vi lever i.

Likasinnat var ju forna försäljningar av skola: Den kan aldrig bliva en skola, tja vad bidde det då, jo en skola för barn och ungdomar, sedan fick ju kommunen det på sina axlar återigen. Varför då? Jo, för att tredje man ska tjäna kapital. Hua…
Så går det om ingen lägger haspen på.
Först killar det av guldmynt, sen svider det av kapital.

Kommentarsfunktionen är stängd