Nyheter

Samlades för frukostmöte

Nyheter Delar av näringslivet samlades i morse för ett traditionellt frukostmöte i Vandalorum.

Ett 100-tal morgonpigga företagare samlades i dag för att bland annat lyssna till Anders Wallin, konsult för Värnamo City. Han inledde med att berätta om den satsningen som Värnamo City gör inför nästa år. Då Firar Värnamo 100 år som stad. Det är ett jubileum som ska firas och som Värnamo City vill har företagarnas hjälp med att finansiera.

Efter honom tog Anna Gillek över mikrofonen. Gillek är regionchef för Svenskt Näringsliv i Jönköpings län. Hon berättade bland annat om den kommunranking som presenterades för några veckor sedan. Som Värnamo.Nu skrev om då så hamnade Värnamo på plats 36 bland landets kommuner.

– Det var cirka 200 företag som svarade på enkäten, berättade hon bland annat.

Hon presenterade hur företagen svarat på flera olika frågor.

– Klart viktigaste frågan till företagen var: ”Hur upplever du företagsklimatet i kommunen”?

– På den frågan kom Värnamo kommun på tredje plats i länet, klart över riksgenomsnittet, sa hon. En fråga där Värnamo hamnade under riksgenomsnittet handlade om kompetensförsörjning. Där framkom det att företagen upplever stora svårigheter med att rekrytera personal med rätt kompetens.

En annan punkt på frukostmötet var en kort presentation av UF-företagen. Värnamo har utmärkt sig genom att det finns ett stort engagemang för denna typ av företag i Värnamo.

Karolina Borg, regionchef för UF-företagarna i Jönköpings län hade mycket gott att säga om verksamheten i Värnamo. Hon skickade också med en brasklapp, där hon efterlyste mer entreprenörskap på schemat i Värnamos skolor.

Elever från Figy presenterade också Blixtlåset, ett UF-projekt där de visade upp en egen uppfinning som ska monteras på spadar. Tanken med uppfinningen är att spara ryggarna på de som använder denna uppfinning.

• Företagsklimatet
Kommunalrådet Hans-Göran Johansson (C) kommenterade sedan enkäten om företagsklimatet i kommunen. – Han menade på att allt hänger samman med kommunens vision om framtiden. Johansson presenterade sju olika exempel på hur kommunen arbetar för att förbättra företagsklimaten. Som exempel nämnde han Campus och att kommunen anställt en kompetenscoach, som delvis finansieras av näringslivet.

Satsningen på Y:et var ett annat exempel. Y:et, där järnvägen mellan öst och väst möter E4:an i Värnamo. Satsningen på Sydsvenska krysset, satsningen på bredband. Andra punkter är beredskapen för att bygga nya bostäder.

– Vi vill kunna bygga 200 nya bostäder om året, sa Johansson. Han poängterade också att personlig service är viktig. Även om e-handeln är viktig så är det lika viktigt att det finns personlig service, fortsatte Johansson.

Kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson pratade till företagarna  [1/7]

Ett 100-tal företagare kom till frukostmötetö  [2/7]

Ulf Lorentzon, ordförande i Företagarna  [3/7]

  [4/7]

  [5/7]

  [6/7]

  [7/7]

Taggar