Nyheter

Fritidskortet handlar om mer än en aktiv fritid

Nyheter Nu sjösätts kristdemokratisk politik genom fritidskortet. En historisk satsning för att ge barn och unga en fritid med kultur, rörelse och mening. En efterlängtad reform som inte bara innebär ett lappande och lagande – utan skillnad på riktigt. Det skriver partiets familje- och jämställdhetspolitiska talesperson Camilla Rinaldo Miller (KD) från Bredaryd i en debattartikel.

Camilla Rinaldo Miller (KD). Pressbild: Kristdemokraterna

Som en del av sin folkhälsoturné var socialminister Jakob Forssmed (KD) nyligen på besök i Värnamo. Flera goda exempel som bidrar till en förbättrad folkhälsa diskuterades, bland annat fritidskortet och den viktiga folkhälsosatsning för våra barn och unga som det är. Klart stod att det finns en stor förhoppning inför att denna kristdemokratiska reform ska rullas ut nästa år. Under besöket tog kommunens fritidschef upp de positiva effekter som kortet kan ge kommunens alla barn och unga.

Fritidskortet är en reform som vi kristdemokrater har utformat och drivit på under flera år. Med Kristdemokraterna vid regeringens förhandlingsbord så ser vi till att det också blir verklighet. Startskottet har gått i och med det myndighetsarbete som pågår för att göra de nödvändiga förberedelser som krävs för att rulla ut reformen. Nästa år är infrastrukturen på plats – och fritidskortet kan gå från idé till praktik.

Syftet med fritidskortet är att ge barn och unga i åldrarna 8–16 år ökade möjligheter till en aktiv fritid och förebygga ohälsa. Det kommer att vara viktat mot socioekonomiskt utsatta familjer, därför att för oss kristdemokrater är det aldrig barnen som ska betala priset. Barn ska kunna fortsätta med fotbollen eller dansen, även om föräldrarna har det tufft ekonomiskt för tillfället.

Vi vet från barnrättsorganisationernas vittnesmål att barn i ekonomisk utsatthet alltför tidigt känner stort ansvar för familjens ekonomi och när fritidsaktiviteterna konkurrerar med övriga behov i hushållskassan slutar många med sin träning eller annan fritidsaktivitet. Den insikten är viktig. Med ett fritidskort uppmuntrar vi barn i ekonomisk utsatthet till att delta i föreningslivet som andra, fredat från annat.

Kristdemokraterna gör skillnad på riktigt för att ge barn och unga en aktiv och meningsfull fritid. Det är en av regeringens största reformer, med nästan 800 miljoner kronor per år. En historisk satsning som inte bara lappar och lagar – utan att göra skillnad på riktigt. Detta gör fritidskortet.

För det handlar inte bara om en aktiv fritid, utan om det som en sådan för med sig. Det handlar om gemenskap, identitet och goda förebilder. Barn och unga som ges en meningsfull fritid där de får utveckla sina intressen och talanger. Där de blir välkomnade till en samhörighet som erbjuder ett alternativ till den psykiska ohälsan. För varken kroppen eller själen mår bra av att man sitter stilla eller fastnar i ensamhet. Särskilt inte när man är ung. Kristdemokraterna tar fasta på detta och sjösätter fritidskortet.

Camilla Rinaldo Miller (KD)
Familje- och jämställdhetspolitisk talesperson

Taggar

Dela