Nyheter

Friskolor kan komplettera kommunal verksamhet

Nyheter Friskolor kan bli ett viktigt komplement till den kommunala förskoleverksamheten. Det anser Liberalerna i Värnamo.

Del av styrelsen för Liberalerna i Värnamo kommun, från vänster: Fredrik Lingeskog, Karl-Magnus Svensson(vice ordförande), Runar Eldebo, Sue-Ellen Njekwa, Malin Ekman (ordförande), Eva Bengtsson, Anders Thorén och Eva Petersson.

Partiet gjorde i samband med sitt årsmöte i uttalande: ”Fristående förskolor som bedrivs med offentligt ekonomiskt stöd av kristna kyrkor och andra ideella organisationer bör utvecklas som ett viktigt komplement till den kommunala förskoleverksamheten uttalade.”
Årsmötet började med samkväm då det serverades smörgåstårta och ordförande Malin Ekman hälsade alla välkomna.
Till styrelse för Liberalerna i  Värnamo kommun valdes ordförande Malin Ekman, vice ordförande  Karl-Magnus Svensson samt övriga ledamöter Eva Bengtsson, Runar Eldebo,  Ingemar Lindman, Fredrik Lingeskog, Eva Petersson och Karen Wahlin.

Styrelsesuppleanter Anders Thorén och Sue-Ellen Njekwa. Revisorer  Ann-Marie Lindman och Paul Finnhult. Ombud till Liberalernas  länsförbundsmöten valdes Håkan Andersson, Esse Petersson, Ingemar  Lindman, Karl-Magnus Svensson, Åsa Svensson och Gunnar Liljeqvist.
Fredrik Lingeskog föredrog preliminärt förslag till kommunpolitiskt  handlingsprogram inför höstens kommunfullmäktigeval i Värnamo, vilket  diskuterades och skall bearbetas ytterligare före antagande vid  medlemsmöte samt en valkonferens skall hållas med aktuellt ämne under våren 2018.

Beslutades om ett industribesök under april. Viss komplettering av  kommunfullmäktigelistan beslutades också och aktuella valplansfrågor behandlades.

Taggar