Nyheter

Från porrfilter till skatepark

Nyheter Under kvällens kommunfullmäktige avhandlas ett flertal medborgarförslag.

Det första medborgarförslaget föreslår att genomfart förbjuds mellan Ringvägen och Växjövägen/Storgatan i Värnamo alla dagar i veckan mellan 20.00-06.00. Samhällsbyggnadsförvaltningen har efter att ha utrett förslaget föreslagit kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget, eftersom det finns många alternativa möjligheter att ta sig mellan Malmövägen i öster in via bostadsområdet till Växjövägen/Storgatan.

Det andra förslaget som diskuteras berör installation av porrfilter på förskolors och skolors datorer, paddor och telefoner. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige besluta att medborgarinitiativet anses besvarat, med hänvisning till att porrfilter redan är installerat på kommunens skolnät och administrativa nät.

Det tredje medborgarförslaget som behandlas handlar om att belysa Guldbäcksvägen och Borgenleden (Gröndalsleden). Synpunktslämnaren tycker att Gröndalsleden kompletteras med gatubelysning mellan Guldbäcksvägen och Borgenvägen för att öka trafiksäkerheten. Tekniska förvaltningen har utrett ärendet och bedömt att Gröndalsledens in- och utfartsvägar kan ses över, för att uppmärksamma fordonsförare. Tekniska utskottet föreslog den 11 november att tekniska förvaltningen får i uppdrag att se över belysningen i anslutning ill Gröndalsledens utfartsvägar samt att kommunstyrelsen avslår förslaget. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att avslå medborgarinitiativet.

Det fjärde medborgarinitiativet som behandlas under fullmäktige handlar om byggandet av en inomhusskatepark i Värnamo. Avsändaren skriver att när hösten/vintern kommer och betongen blir blöt, blir det svårt att skejta i utomhusparken nere vid Åbroparken. Avsändaren menar även att sportens ökande popularitet är ett argument för att bygga en inomhuspark. ”En inomhusskatepark i Värnamo skulle inte bara ge de lokala skejtarna utrymme till att utvecklas och ha roligt, utan skulle också dra till sig mer folk till Värnamo då det finns mängder av andra skejtare runt om i Sverige som har samma problem som oss”, skriver upphovsmakaren.

Vad som händer med de fyra medborgarförslagen vet vi inom kort.

Taggar