Nyheter

Framtidens teknologi i fokus

Nyheter Framtiden stod i fokus när docenten Martin Boldt höll i en lunchföreläsning om AI på Restaurang Madame i samband med Gummifabrikens femårsjubileum.

Bilder: David Alin

Framtiden stod i fokus när docenten Martin Boldt höll i en lunchföreläsning om AI på Restaurang Madame under fredagen.  [1/3]

Martin Boldt berättar om två perspektiv rörande AI:s påverkan på arbetsmarknaden.   [2/3]

Summa summarum så kan man säga att i ett kort/medellångt tidsperspektiv är troligt att en kombination av människors intelligens och Al besegrar ren Al. Det förutspås leda till förbättrad kvalitet och effektivitet, färre monotona och repetitiva arbetsuppgifter och mindre tröttsamma och tråkiga arbetsuppgifter. Det i sin tur gör att människor kan fokusera på sådant som vi människor är bra på i stället, säger Martin Boldt.   [3/3]

Allt fler håller på att få upp ögonen för AI, eller artificiell intelligens som det också kallas. För att få ett näringslivsperspektiv på det hela berättade Martin Boldt, docent inom datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, om det EU kallar för ”en definierande framtidsteknologi”.

– AI är i grunden olika tekniker, exempelvis tekniker för automatisk informationsbehandling och beslutshantering, som tidigare krävde mänsklig tankeverksamhet, men i grunden är det förmågan hos en maskin att efterlikna mänsklig intelligens med hjälp av datoralgoritmer. Exempel på områden är robotik, naturlig språkhantering, maskininlärning med mera, inleder Martin Boldt.

Sedan 1950-talet har forskare intresserat sig för AI. En av förgrundsfigurerna var den brittiske matematikern och datorpionjären Alan Turing. I dag används tekniken inom en rad områden.

– Bland annat robotik, där den bidrar med avancerad koordination och balans. Ett annat exempel är text-till-bild, där du i vissa program kan beskriva en bild med text, så skapar AI den begärda bilden. Inte minst inom självkörande bilar, där AI används som förare, men även inom konversationer genom olika program såsom ChatGPT. Men det kan även användas på fel sätt, såsom genom desinformation i samband med val men även genom en militär applicering, säger Martin Boldt.

Vad är det så som gör AI så attraktivt? 

– Maskiner har en mycket högre teoretisk gräns för antalet beräkningar än människor. En forskare vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, har konstaterat att den teoretiska gränsen för AI-teknologi är 10 upphöjt i 33 gånger mer beräkningar än vad dagens superdatorer klarar av. Moores lag säger att antalet transistorer på ett mikrochip fördubblas ungefär vartannat år, även om kostnaden för datorer halveras. Stämmer detta så skulle Moores lag gälla i 200 år till, det här otroligt, säger Martin Boldt.

Inom industrin kan användas för att exempelvis öka produktiviteten, minska materialförbrukningen, minska kassation samt öka förmågan att proaktivt renovera eller byta ut utrustning och maskiner i rätt tid mm. Exempel på tillämpningsområden för AI och maskininlärning inom industri är kalibrering och optimering av maskiner och utrustning samt förutseende och simulering av processer och händelser.

– Det finns stora möjligheter och utmaningar för tillverkningsindustrin. Bland möjligheterna ligger en övermänsklig förmåga för många specifika uppgifter, självlärande och självoptimerande system, Ett stort bibliotek av existerande och fri programvara. Bland utmaningarna ligger interaktionen med den fysiska, överingenjör av erfarenhet till nya uppdrag och uppgifter, samarbete med människor och tillgång till kompetens, säger Martin Boldt. 

Teknologin medför oanade möjligheter till tillväxt och nytta för mänskligheten, men det finns också risker för dess påverkan på arbetsmarknaden. 

– Lite förenklat kan man säga att det finns två läger: ett negativt perspektiv som menar att Al kommer leda till automatisering av en stor andel arbetstillfällen samt ett mer positivt perspektiv som i stället menar att Al förvisso kommer leda till att en mindre andel arbetstillfällen försvinner, en stor del omstruktureras, men att helt nya tillkommer. Summa summarum så kan man säga att i ett kort/medellångt tidsperspektiv är troligt att en kombination av människors intelligens och Al besegrar ren Al. Det förutspås leda till förbättrad kvalitet och effektivitet, färre monotona och repetitiva arbetsuppgifter och mindre tröttsamma och tråkiga arbetsuppgifter. Det i sin tur gör att människor kan fokusera på sådant som vi människor är bra på i stället, säger Martin Boldt. 

Taggar

Dela