Nyheter

Framtiden är ljus – När vi får vara med och forma den

Nyheter Valrörelsen är avslutad och väljarna har sagt sitt. Vi kan konstatera att valrörelsen i mångt och mycket var målad i svart, där perspektiv, bredd och framtidstro lyste med sin frånvaro. Läs C-debatten här

Nu är det dags att se framåt och arbeta med lösningar för framtiden. Vi centerpartister är stolta över att ha hållit fast vid våra grundvärderingar. Centerpartiet står kvar som landets näst största borgerliga parti. Vi är en stark grön liberal kraft att räkna med. I riksdagen, i Region Jönköpings län och i länets kommuner.

Vi är optimister som föredrar att måla med ljusa färger när vi talar om framtiden. Istället för att spela på rädslor och peka på diffusa hot, är vi hoppfulla och ser möjligheter. Det är viktigt för att vi ska orka ta oss igenom de utmaningar som vi står inför på hemmaplan och i Europa.

Centerpartiet vill fortsätta att bygga på det som är starkt i Sverige och i vårt län och ta till vara på det engagemang och den inneboende kraft som finns hos oss alla invånare. Jämställdhet är för oss ett prioriterat område. Inte bara jämlikhet mellan könen utan mellan människor. Vi vill att mångfaldens flagga ska kunna hissas i varje kommun de kommande fyra åren och att den stolt ska få bäras på gator och torg i kärleksparader.

Inom näringslivet pågår en omfattande grön omställning där ny teknik och innovationer skapar lösningar på dagens och morgondagens problem. Här behöver politiken vara en aktiv part för att underlätta tillväxt, inte minst när det gäller kompetensförsörjning och regelförenklingar. Landsbygden har en viktig roll i omställningen. Självförsörjningsgraden behöver öka inom en rad områden.

Centerpartiet vill att vården fortsatt ska styras lokalt, så att Regionen kan bedriva en vård i toppklass på de tre akutsjukhusen och på vårdcentralerna. Det viktiga förebyggande folkhälsoarbetet behöver få ett större fokus. Att barn, unga och vuxna får stöd och hjälp innan sjukvården kopplas in är ett sätt att både minska ohälsan och vårdköerna.

Vi står redo att åter kavla upp ärmarna och gå till handling. Framtiden blir ljusare när vi får vara med och forma den. Vi välkomnar alla länsbor som vill delta i det arbete vi har framför oss.

Mikael Karlsson (C), kommunstyrelsens ordförande Värnamo
Raymond Pettersson (C), ledamot regionfullmäktige

Taggar