Nyheter

Frågor till alliansen

Frågor till alliansen

Nyheter Alliansen fick vid gårdagens kommunfullmäktigemöte tre stycken interpellationer att svara på.

Först ut var Ulla Gradeen som frågade om vilka rutiner som numera gäller vid behov av korttidsvikarier i barn- och utbildning, omsorgen och kosten. Sedan 15 september finns en ny bemanningsenhet, som ska administrera vikarietillsättningarna.
Ibrahim Candemir (Kristdemokraterna), vice ordförande i serviceförvaltningen, gick upp i talarstolen och berättade att alla berörda informerats om den nya organisationen, men att man får räkna med en inkörningsperiod innan allt fungerar perfekt.
att alla berörda informerats, men att man får räkna med en inkörningsperiod innan allt fungerar perfekt.

Anne Karlsson (Sverigedemokraterna) undrade om tekniska kontoret har någon plan för att avverka på Bredasten, eftersom en del tomter är igenvuxna. Tekniska utskottet vice ordförande Göran Andersson (Centern) svarade att kommunen inte äger just den marken, men att han pratat med tekniska kontoret om att ändå få ordning där.

Socialdemokraten Tero Väisenen ville veta om det gjorts någon analys av behovet av kommunala fastigheter de närmaste 20 åren och hur Alliansen ser på att äga jämfört med att hyra lokaler. Gottlieb Granberg (Moderaterna) erkände att det inte finns någon 20-årig plan men att man ser framåt och försöker hitta en balans mellan eget ägande och hyrda lokaler.

– Bland annat ser vi ett ökat behov av nya förskolor och skolor och det tar vi hänsyn till i investeringsplanen, sade han.