Nyheter

Förvaltningschefen: ”På rätt väg”

Nyheter Förvaltningschefen Jesper du Rietz svarar på kommunföretagares skrivelse.

Arkivfoto

I morse berättade vi om att en företagare i Värnamo kommun har skickat in en skrivelse till kommunen angående tekniska förvaltningens personalsituation. 

Nu svarar Jesper du Rietz, chef på tekniska förvaltningen, på skrivelsen:

”Gata/park-avdelningen är under förändring. Jag som förvaltningschef gör medvetna insatser för att stärka effektivitet, rationalitet, ekonomisk hushållning med mera. Alla organisationer måste alltid jobba med detta, inte minst offentliga organisationer eftersom allt pekar på att behov inom offentliga sektorn ökar, vilket dock inte ekonomin gör i samma takt.

Viktiga delar av förändringen är en ny organisation med en ny ledningsstruktur. Detta för att ledning och styrning och rätt organisation är själva grunden för effektivitet och rationalitet. Förändringar sker i hur vi jobbar: vilka som jobbar tillsammans, vi bygger in flexibilitet i organisationen, ser över maskin- och fordonspark med mera. Vi gör omprioriteringar i verksamheten för att fokusera kring de viktigaste områdena och samtidigt hålla ekonomin. Förändringarna i sig innebär för flera enskilda förändringar i vardagen: man kan få nya uppgifter, jobba i andra sammanhang och även jobba i ett annat ledarskap.

Personalen är en viktig och central resurs och den värnar vi om. Det finns medarbetare som tycker det är besvärligt och negativt med färdriktningen, vilket å ena sidan är förståeligt i ett medmänskligt perspektiv, men å andra sidan inte får utgöra hinder för att utveckla och modernisera verksamheten.

Gata/park-avdelningen är verkligen på rätt väg. Nya chefer och nya medarbetare har tillsammans med övriga redan åstadkommit bestående och viktig skillnad. Vi jobbar envist och uthålligt vidare med detta och devisen är att ”förändring är det naturliga tillståndet”, annars uppnår vi inte målet att vara effektiva och rationella.

I förändringsarbete är det ännu viktigare att ha en god samverkan och jobba med delaktighet: vi genomför APT:er, vi informerar, vi diskuterar med medarbetarna och vi samverkar med facken. Förvaltningen upplever att de allra flesta medarbetarna är nöjda med förändringarna men att undantag finns. Påståendet att ”en klick ledare försöker skrämma personal” är självklart helt barock. Däremot har ledarskapet vid avdelningen uppdraget att leda och utveckla verksamheten. Eventuell förekomst av att motarbeta, inte följa anvisningar eller jobba i annan riktning än den beslutade är självklart helt oacceptabelt och är dessutom mot kommunens värdegrund.

Sammantaget har vi duktiga medarbetare som nu tack vare den nödvändiga förändringen levererar större effekt på totalen och håller ekonomisk ram. Förändringstakten ska hållas i och utvecklingskurvan pekar uppåt.

Vi är på rätt väg!”

Taggar

5 reaktioner på Förvaltningschefen: ”På rätt väg”

Det är väl av underordnad betydelse vad som blir i verkligheten uträttat, bara man kan ha hejdlöst många tjänstemän under sig.

Vi invånare måste bestämma oss om vi ska kasta bort pengarna i sjön eller om det ska vara kompetenta människor som styr verksamheten. Så som det hanteras nu och med svågerpolitik, så har vi snart högsta skatterna i landet. Jämför gärna kommunens verksamhet med andra kommuner, det räcker att jämföra tekniska i Gislaved.

För 10 år sedan försökte Malin Wengholm få ordning på tekniska, men då blev hon utslängd av övrig politiska potentater. En politiker med lite skinn på näsa skulle kunna göra underverk. Dagens drönare förmår inget.

Hasse, det spelar ingen roll hur vi röstar eller kryssar, vi kommer alltid att sitta med höga politiker. Tyvärr undergräver det hela förtroendet för demokratin, men det verkar inte bekymra dem.

Kommentarsfunktionen är stängd