Nyheter

Fortsatt optimism hos länets arbetsgivare

Fortsatt optimism hos länets arbetsgivare

Nyheter I dag släpps Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos för Jönköpings län 2016.

Företagen i Jönköpings län ser ljust på framtiden och många räknar med att behöva anställa fler för att möta en ökad efterfrågan.

Orsaken är en positiv utveckling av den inhemska ekonomin som kompenserar för att exportindustrins marknader växer långsamt. Därmed kommer fler i arbete och sysselsättningen bedöms öka med cirka 1 700 personer i Jönköpings län fram till slutet av 2016.

Det visar de intervjuer som gjorts med över 500 av länets arbetsgivare under hösten. Det är i stora stycken en optimistisk sammanställning. Bland företagen som intervjuats under hösten tror en majoritet att efterfrågan för deras varor eller tjänster kommer att öka under 2016.

Många arbetsgivare ser också ett behov av att anställa fler för att kunna växa. Jobben kommer inom branschen privata tjänster, byggbranschen och även inom offentlig sektor som landsting och kommun.

Men trots en stark jobbtillväxt bedöms arbetslösheten öka något i Jönköpings län under 2016. Det beror på att antalet personer i arbetskraften stiger i takt med att inflyttningen ökar, framförallt från utlandet. Arbetslösheten tros landa på strax under 7 procent mot slutet av 2016.

Trots en större arbetskraft finns det många företag som signalerar att de har svårt att hitta personal. Det finns många bristyrken samtidigt som det är över 11 000 arbetslösa i länet.

Denna tudelning på arbetsmarknaden är ett växande problem och en utmaning de kommande åren.

– Det är mycket viktigt att rusta de grupper av arbetslösa som har svårt att hitta ett arbete i dag, till exempel genom utbildning och praktik i nära samverkan med företagen, säger Gregory Golding, chef för Arbetsförmedlingen i Jönköping.

Taggar

Dela