Nyheter

Fortsatt minskad arbetslöshet i kommunen

Nyheter Arbetslösheten fortsätter minska i regionen, visar de senaste siffrorna från Arbetsförmedlingen.  

Under juni månad rapporterade Värnamo en total arbetslöshet på 5,7 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−1,6 procentenheter). Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 1 015 av 17 807 invånare i åldern 16 till 64 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (313 färre än i juni i fjol).

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser, i själva verket, just nu en nedgång i samtliga kommuner. Störst är minskningen i Gislaved där arbetslösheten sjunker med 2,4 procentenheter.

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (5,7 procent i kommunen, jämfört med 6,4 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Nässjö har den högsta (9,3 procent).

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i juni jämfört med året innan (−1,1 procentenheter) och ligger nu på 7,9 procent. 282 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 14 procent i Värnamo under juni månad, motsvarande 645 av 4 607 personer. Det är 2,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−129 om man räknar personer).

Precis som den totala arbetslösheten sjunker arbetslösheten bland unga (−3,8 procentenheter). I juni var 6,9 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 127 personer).

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Arbetslösheten i Värnamo har påverkats minst i länet det senaste året. Illustration: Newsworthy

Taggar